Donderdag 12 mei

00:01 - 23:59 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transatlantic Relations (PCTR) & Committee on Democracy and Security (CDS)

Werkbezoek
Den Haag  (besloten)
00:01 - 23:59 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Visit of the Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities ( DSCFC)

Werkbezoek
Riga, Latvia & Tallinn, Estonia  (besloten)
09:30 - 10:15 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetenschapstoets lange termijn aanpak COVID-19

Technische briefing
Thorbeckezaal
09:30 - 10:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Landschapsgrond

Vergadering
(besloten)
10:00 - 13:00 uur

Financiën

Doorstroomvennootschappen (Verplaatst naar 5 juli 2022)

Commissiedebat
10:00 - 11:30 uur

Financiën

Voortzetting commissiedebat Opties voor rechtsherstel box 3 (tweede termijn)

Commissiedebat
Aletta Jacobszaal
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Drugsbeleid

Commissiedebat
Klompézaal
tot 10:00 uur

Financiën

Tiende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
10:00 - 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030 (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
10:30 - 11:15 uur

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
10:30 - 11:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
11:30 - 12:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbereidingsgroep Parlementaire Enquete Corona (PEC) (direct aansluitend op de procedurevergadering)

Gesprek
Thorbeckezaal  (besloten)
11:30 - 12:30 uur

Europese Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Wijzigingen Wet elektriciteit en drinkwater BES, de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer, de Wet financiën openbare lichamen en de Warenwet BES

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
12:30 - 13:30 uur

Buitenlandse Zaken

Speciaal vertegenwoordiger van de EU voor de Sahel, Emanuela Del Re

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
13:00 - 16:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Thorbeckezaal
13:30 - 14:30 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

SER over de eindevaluatie conventant 'Duurzame Kleding en Textiel'

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:00 - 17:00 uur

Defensie

EU Defensieraad en rol EC veiligheid en Defensie

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Stand van zaken over de ontwikkeling inzake de tarieven van tolken en vertalers (29936-63)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken (35749)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
14:00 - 17:00 uur

Financiën

Financiële markten - consumenten en dienstverlening (Geannuleerd; agendapunten worden toegevoegd aan het CD Financiële markten d.d. 30 juni 2022)

Commissiedebat
Geannuleerd
14:30 - 19:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie (tot nader order uitgesteld i.v.m. plenaire agenda)

Commissiedebat
15:00 - 16:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Vertegenwoordigers milieuorganisaties uit het Mondiale Zuiden over internationaal bossenbeleid

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal
15:00 - 18:00 uur

Justitie en Veiligheid

Jaarwisseling

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:00 - 16:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Nucleaire veiligheid

Technische briefing
Klompézaal
15:30 - 16:30 uur

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
(besloten)
16:15 - 17:15 uur

Infrastructuur en Waterstaat

CO2-plafond voor de luchtvaart

Technische briefing
Klompézaal
18:00 - 23:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Coronasteunpakket

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal
20:00 - 23:00 uur

Buitenlandse Zaken

Raad Buitenlandse Zaken

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen