Donderdag 6 februari

09:00 - 23:59 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Parijs

Werkbezoek
Parijs  (besloten)
10:00 - 13:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, klimaat en voedsel

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:00 - 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw/Groningen

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Medische preventie/Infectieziekten

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Gevangeniswezen/tbs

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 12:30 uur

Buitenlandse Zaken

Afghanistan GEANNULEERD IVM PLENAIR DEBAT AFGHANISTAN

Algemeen overleg
Geannuleerd
11:45 - 12:45 uur

Europese Zaken

Videoconferentie Rule of Law

Gesprek
tot 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Eindrapport beleidsdoorlichting agrobeleid

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek om een reactie van de staatssecretaris van SZW op de uitspraak van de rechtbank Den Haag inzake SyRi

E-mailprocedure
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën (TK 28345-224 en 28345-225)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Start Invest-NL (TK 35123-34)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Binnenlandse Zaken

Verzoek van het lid Ronnes (CDA) om een brief van de minister voor Milieu en Wonen voorafgaand aan het debat ‘Tekort aan woningen’ over de actuele stand van zaken met betrekking tot de maatregelen voor de woningmarkt zoals het kabinet deze eerder heeft aangekondigd en welke maatregelen nog in voorbereiding zijn

E-mailprocedure
13:15 - 14:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering (VERPLAATST NAAR 5 februari 2020 van 12.30 - 13.15 uur)

Procedurevergadering
13:30 - 14:00 uur

Europese Zaken

Werkbezoek Skopje, Noord-Macedonië

Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
13:30 - 17:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw/Groningen (verplaatst naar 10.00-14.00 uur)

Algemeen overleg
14:00 - 16:00 uur

Binnenlandse Zaken

Gesprek met een delegatie van het 'Moscow Project' over buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen en de bestendigheid van de democratie.

Hoorzitting
Groen van Prinstererzaal
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap (35367)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Splitsing van de gemeente Haaren (35345)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Beleidsreactie onderzoeken IV-governance Rijk en besluit toekomst BIT (26643-656)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) om de regering via een rappel te verzoeken om een spoedige kabinetsreactie op de initiatiefnota ‘Diverse wijken: prettig wonen voor iedereen’.

E-mailprocedure
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie (35202)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum (35344)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:30 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (verplaatst naar 15.00 uur)

Procedurevergadering
14:30 - 17:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Medisch zorglandschap (voortzetting van 28 november 2019)

Algemeen overleg
Troelstrazaal
15:00 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
15:00 - 16:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

OVV-rapport over de vliegramp van Turkish Airlines bij Schiphol in 2009

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
15:00 - 15:45 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:00 - 17:00 uur

Defensie

NAVO Defensie Ministeriële (verplaatst naar 5 februari 2020)

Algemeen overleg
16:00 - 17:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Technische briefing SER over de voortgangsrapportage 'Leven Lang Ontwikkelen'

Technische briefing
Klompezaal
19:30 - 22:00 uur

Buitenlandse Zaken

Jemen (uitgesteld tot nader te bepalen datum)

Algemeen overleg

Periode

tot Toepassen
Filters wissen