Hoorzitting

Gesprek met een delegatie van het 'Moscow Project' over buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen en de bestendigheid van de democratie.

Hoorzitting: "Gesprek met een delegatie van het 'Moscow Project' over buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen en de bestendigheid van de democratie. "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie gesprek met een delegatie van het 'Moscow Project' over buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen en de bestendigheid van de democratie op 6 februari 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
(Concept) programma gesprek (in de vorm van een hoorzitting) met een delegatie van het 'Moscow Project' (Amerikaanse denktank gespecialiseerd in buitenlandse invloed van verkiezingen) op 6 februari 2020 van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Details

  1. Inleiding experts ‘Moscow-project’  (toelichting bevindingen ‘Moscow-project’ en rapport ‘Democratic Resilience’ (14.00 - 14.30 minuten).
  2. Vragen van de leden van de commissie BiZa (14.30 - 15.00 uur).
  3. Toelichting UvA studie ‘Politiek en sociale media manipulatie’ en review bevindingen ‘Moscow-project’ door wetenschappers UvA; 15.00 - 15.30 uur).
  4. Vragen van de leden van de commissie BiZa (15.30 - 16.00 uur).  
2
Genodigden (speakers)

Details

14.00 - 15.00 uur:
- Mr. Max Bergmann (American Progress, Moscow-project)
- Mr. James Lamond (American Progress, Moscow-project)

15.00 - 16.00 uur:
- prof.dr. R.A. (Richard) Rogers (Universiteit van Amsterdam)
- prof.dr. S.M.C. (Sabine) Niederer (Hogeschool van Amsterdam)