E-mailprocedure

Verzoek van het lid Ronnes (CDA) om een brief van de minister voor Milieu en Wonen voorafgaand aan het debat ‘Tekort aan woningen’ over de actuele stand van zaken met betrekking tot de maatregelen voor de woningmarkt zoals het kabinet deze eerder heeft aangekondigd en welke maatregelen nog in voorbereiding zijn

E-mailprocedure: "Verzoek van het lid Ronnes (CDA) om een brief van de minister voor Milieu en Wonen voorafgaand aan het debat ‘Tekort aan woningen’ over de actuele stand van zaken met betrekking tot de maatregelen voor de woningmarkt zoals het kabinet deze eerder heeft aangekondigd en welke maatregelen nog in voorbereiding zijn "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure verzoek lid Ronnes (CDA) 6 februari 2020

Agendapunten

1
Verzoek van het lid Ronnes (CDA) om een brief van de minister voor Milieu en Wonen voorafgaand aan het debat ‘Tekort aan woningen’ over de actuele stand van zaken met betrekking tot de maatregelen voor de woningmarkt zoals het kabinet deze eerder heeft aangekondigd en welke maatregelen nog in voorbereiding zijn

Te behandelen: