Debat geweest
6 februari 2020 | 15:00 - 15:45
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest
gewijzigd tijdstip in verband met plenair debat

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 6 feb
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buza 6 feb

Deelnemers


Agendapunten

2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

 • di 11-02-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • di 11-02-2020 19.30 - 22.00 Algemeen overleg Nederlandse Polaire Strategie
 • wo 12-02-2020 14.00 - 16.00 rondetafelgesprek Relatie met Rusland
 • do 20-02-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
Voorjaarsreces: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart
 • ma 02-03 t/m wo 04-03 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid te Zagreb, Kroatië
 • wo 04-03-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Gymnich
 • do 05-03-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • ma 16-03-2020 15.30 - 19.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven
 • di 17-03-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • do 19-03-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • ma 23-03-2020 13.30 - 17.30 Notaoverleg Initiatiefnota Behoud het woud: de commissie verzoekt naast de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ook om de aanwezigheid van de minister van Buitenlandse Zaken bij dit notaoverleg. Indien zijn agenda dit niet toelaat, zal een andere datum voor dit Notaoverleg worden gezocht.
 • wo 01-04-2020 10.30 - 13.00 Algemeen overleg VN Mensenrechtenraad
 • do 02-04-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • wo 15-04-2020 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • do 16-04-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • ma 20-04-2020 10.00 - 14.00 Notaoverleg Ruslandstrategie
 • do 23-04-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
Meireces: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei
 • ma 27-04 t/m vr 01-05 Werkbezoek NPV-toetsingsconferentie New York
 • wo 06-05-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • wo 13-05-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Mensenrechten China
 • do 14-05-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • do 28-05-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • di 09-06-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • do 11-06-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • do 25-06-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • do 02-07-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
Zomerreces: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus

te agenderen plenaire debatten
49. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
81. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
94. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (minister BuZa),  staatssecretaris J&V)
15. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
28. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
53. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangenen (Karabulut) (minister BuZa, minister Defensie)
3
Vaststellen van de spreektijden voor het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Sjoerdsma 'Vrij zijn om niet te geloven' op 16 maart 2020 en voor het notaoverleg over de Ruslandstrategie op 20 april 2020

Details

Besluit: Voor beide notaoverleggen de volgende spreektijden hanteren:

(1e / 2e termijn)
VVD: 8 / 4 minuten
PVV, CDA, D66, GL, SP, PvdA: 6 / 3 minuten
Overige fracties: 4 / 2 minuten
 
4
Verzoek van de ambassade van Jordanië voor een gesprek van minister van Buitenlandse Zaken, Mr. Ayman Safadi, met de commissie op maandag 17 of dinsdag 18 februari 2020
5
Verzoek Parliament of United Mexican States, namens parlementaire vriendschapsgroep Mexico-Nederland, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken in de derde week van maart 2020
6
Verzoek van Parliamentarians for Global Action, namens een parlementaire delegatie uit Marokko en een parlementaire delegatie uit Zimbabwe, om gesprekken met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over ratificatie Statuut van Rome inzake Internationaal Strafhof (ICC)
7
Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'
8
Verzoek European Azerbaijanis tot aanbieding petitie m.b.t. de strijd voor onafhankelijkheid tegen het Sovjetregime
9
Verzoek namens Pashtun Tahaffuz Movement (PTM) Nederland en Afghaanse Culturele Vereniging Nederland tot aanbieding van een petitie m.b.t. arrestatie van de mensenrechtenactivist en leider van PTM door de Pakistaanse autoriteiten
10
Verzoek PGN tot aanbieding petitie m.b.t. vredesplan van Trump en Nethanyahu
11
Stafnotitie - Kennisagenda 2020 Groslijst
15
Uitnodiging bezoek leden Staten-Generaal aan de 74ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Te behandelen:

16
Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 10 december 2019, over het bericht dat de Amerikaanse bevolking jarenlang door de VS is misleid over de oorlog in Afghanistan

Te behandelen:

24
Afschrift van een brief van de Voorzitter aan de Voorzitter van de Russische Doema over het niet toelaten van het lid Sjoerdsma tot Rusland

Te behandelen:

26
[EU-SIGNALERING] BUZA - AO op 15 januari 2020 over de Raad Buitenlandse Zaken van 20 januari 2020
29
Verslag van de Jaarlijkse zitting van de NAVO Parlementaire Assemblee 2019

Te behandelen:

30
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

 1. 2020Z00858 Aan minister Buza - schrift overleg Weging Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland 21-01-2020
 2. 2020Z00661 Aan minister president - 2e rappel schrift overleg politieke verantwoordelijkheid mbt nevenfuncties leden Koninklijk Huis  17-01-2020
 3. 2020Z00604 Aan minister Buza - inzet NL in VN Mensenrechtenraad  16-01-2020
 4. 2020Z00504 Aan minister Buza BuHaOS en OCW - schriftelijk overleg Internationaal Cultuurbeleid 14-01-2020
 5. 2019Z25955 Aan minister Buza - verzoek reactie brief burger rechtspositie lokale medewerkers diplomatieke posten 19-12-2019
 6. 2019Z25186 Aan minister Buza - informatie automatiseringsproject Eidos  13-12-2019
 7. 2019Z25142 Aan minister-president - rappel schrift overleg verantwoordelijkheid nevenfuncties leden Koninklijk Huis 13-12-2019
 8. 2019Z25219 Aan minister Buza - feitelijke vragen mensenrechten China  12-12-2019
 9. 2019Z23686 Aan minister Buza - verzoek reactie rapport over Consulaire dienstverlening 29-11-2019 (wordt verwerkt in de Staat van het Consulaire 2020)
 10. 2019Z22973 Aan minister Buza - verzoek reactie Initiatiefnota Van Ojik en Diks: Behoud het woud 21-11-2019
 11. 2019Z22879 Aan minister president - schrift overleg politieke verantwoordelijkheid mbt nevenfuncties leden Koninklijk Huis 07-11-2019
31
Verzoek van het lid Karabulut om een reactie van de minister van Buitenlandse Zaken op het vredesplan van president Trump voor het Israëlisch-Palestijns conflict

Te behandelen: