Algemeen overleg : Medische preventie/Infectieziekten

De vergadering is geweest

6 februari 2020
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg
 • P. Blokhuis
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • C.A. Jansen (PVV)
 • A. Kuik (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang Depressiepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over de uitzending van “Dokters van Morgen” d.d. 5 februari 2019 over Bacteriofagentherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vervroegde mazelenvaccinatie Urk

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Melding vondst nieuwe exotische mug (Aedes flavopictus)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapportage van het RIVM over het Puntprevalentieonderzoek naar antibioticaresistentie in verpleeghuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vaccinatiegraadrapport 2018 en voortgang 'Verder met vaccineren'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Advies van de Gezondheidsraad 'Vaccinatie tegen HPV'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de Nederlandse Lyme Monitor 2019 van de Lymevereniging en op de Europese samenwerking bij de bestrijding van tropische infectieziekten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorbereidingen VWS op Ebola

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Advies van de Gezondheidsraad ‘Vaccinatie tegen gordelroos’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Update uitbraak bacterie Zaans Medisch Centrum

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang Q-koorts en de bestrijding van zoönosen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Conceptadvies Bevolkingsonderzoek naar aneurysma van de abdominale aorta (AAA)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het Gezondheidsraadadvies over desinfectantia

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verruiming van de Q-koortsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het advies van de Gezondheidsraad ‘Afkapwaarde in bevolkingsonderzoek darmkanker’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitbreiding vaccinatie tegen door HPV veroorzaakte kanker

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vertraging uitnodigingen bevolkingsonderzoek borstkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Advies Bevolkingsonderzoek naar aneurysma van de abdominale aorta (AAA)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanpak antibioticaresistentie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsreactie op het advies ‘Prikken voor elkaar’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Adviesaanvraag Gezondheidsraad MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Lassakoorts

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Patient met Lassakoorts vanuit Sierra Leone

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op de petitie van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) over HPV-vaccinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  RIVM-onderzoeken antibioticaresistentie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van Esch en Raemakers over borgen van de ondersteuning van patiënten met Q-koorts

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Briefrapport RIVM ‘Toepassing van antibiotica en alternatieven: Kansen en belemmeringen’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Monitors over de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitbraak van een nieuw coronavirus in Wuhan

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Vervolg Uitbraak van een nieuw coronavirus in Wuhan

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Stand van zaken over de nieuw coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Ontwikkelingen coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgang "Verder met Vaccineren"

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de uitbraak van het nieuwe coronavirus (2019-nCoV)

  Te behandelen:

  Loading data