Algemeen overleg : Landbouw, klimaat en voedsel

De vergadering is geweest

6 februari 2020
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
15e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • T.C. de Groot (D66)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • R. Bisschop (SGP)
 • B. Madlener (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Tussenrapportage erkenning producenten- en brancheorganisaties en verbindend verklaren

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezeggingen inzake precisielandbouw en het agroloket

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Lodders over een vrijstelling van CRISPR/Cas9

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Bodemstrategie en uitvoering van de motie van de leden Agnes Mulder en Remco Dijkstra over onderzoek naar opslag van CO2 in de bovenste bodemlaag

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport "Doorontwikkeling van de Precisielandbouw in Nederland"

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van vereffening PBO (Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie) periode 2015-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Gegevensverstrekking Brancheorganisatie Akkerbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang Klimaatakkoord (onderwerp 'Landbouw en landgebruik')

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voedselverspilling in Nederland 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken verzoek tot algemeen verbindend verklaren van het energiebesparingssysteem glastuinbouw en toezeggingen Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren en (mono)mestvergisting

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  De droogtesituatie in de landbouw en de natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Maatregelen in verband met de droogte 2018 en quick scan inkomenseffecten landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie Rli-advies "Duurzaam en gezond, samen naar een houdbaar voedselsysteem"

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Publicatie Monitor Duurzaam Voedsel 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Analyses Planbureau voor de Leefomgeving en Centraal Planbureau van het voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord (onderwerp 'Landbouw en landgebruik')

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsappreciatie voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord (onderwerp 'Landbouw en landgebruik')

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Resultaten Monitor Duurzame Agrogrondstoffen 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 oktober 2018, over het bericht dat door klimaatverandering de insectenpopulatie in tropische regenwouden sterk afneemt

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsinzet naar aanleiding van droogte groeiseizoen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitkomst tweede benchmark van beeldmerken met een duurzaamheidsclaim op voedingsproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over de petitie ‘Onsje minder vleesreclame alstublieft’ van de Stichting Even Geen Vlees

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Droogteaanpak, klimaatadaptatie, voorkomen van voedselverspilling bij groente en fruit en risicobeheer in de landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over de open brief van 32 organisaties werkzaam op het vlak van dierenrechten, natuur en milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voedselverspilling in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Publicatie Monitor duurzaam voedsel 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapport van de taskforce verdienvermogen ‘Goed boeren kunnen boeren niet alleen’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Evaluatierapport Garantstelling Landbouw 2010-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgang van het programma Jong Leren Eten (2016 – 2020)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgangsbrief landbouw en klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rapport "De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband" van Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau van de Statistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie met reactie op het rapport ‘Betaalbaar beter boeren’ en de onderliggende maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) ‘Toekomstbestendige veehouderij’

  Te behandelen:

  Loading data