Algemeen overleg

Landbouw, klimaat en voedsel

Algemeen overleg: "Landbouw, klimaat en voedsel"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 februari 2020, over landbouw, klimaat en voedsel
Convocatie commissieactiviteit
Download 15e herziene convocatie algemeen overleg Landbouw, klimaat en voedsel op 6 februari 2020; agendapunten toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

15
Analyses Planbureau voor de Leefomgeving en Centraal Planbureau van het voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord (onderwerp 'Landbouw en landgebruik')

Te behandelen:

16
18
Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 oktober 2018, over het bericht dat door klimaatverandering de insectenpopulatie in tropische regenwouden sterk afneemt

Te behandelen:

Gerelateerde zaken