E-mailprocedure

Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) om de regering via een rappel te verzoeken om een spoedige kabinetsreactie op de initiatiefnota ‘Diverse wijken: prettig wonen voor iedereen’.

E-mailprocedure: "Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) om de regering via een rappel te verzoeken om een spoedige kabinetsreactie op de initiatiefnota ‘Diverse wijken: prettig wonen voor iedereen’. "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure voorstel lid Nijboer (PvdA) om kabinetsreactie op initiatiefnota 6 februari 2020

Agendapunten

1
Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) om de regering via een rappel te verzoeken om een spoedige kabinetsreactie op de initiatiefnota ‘Diverse wijken: prettig wonen voor iedereen’.

Te behandelen: