Algemeen overleg

Gevangeniswezen/tbs

Algemeen overleg: "Gevangeniswezen/tbs"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie algemeen overleg over gevangeniswezen/tbs op 6 februari 2020
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 februari 2020, over gevangeniswezen/tbs

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

15
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van de Commissie van Toezicht Detentiecentrum (DC) Schiphol over de beperking van arbeidsvervangende recreatie in DC Schiphol

Te behandelen:

26
Beleidsreactie op rapporten "Evaluatie pilot zelfredzaamheid PI Nieuwersluis" en "Het effect van een alternatief detentieregime op gedrag en gezondheid van gedetineerden”

Te behandelen: