Woensdag 4 november

00:01 - 23:59 uur

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Election Observation Mission to the 3 November 2020 General elections in the United States of America

Werkbezoek
VS  (besloten)
00:01 - 15:00 uur

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

IPU - 206th session of the Governing Council (Extraordinary virtual session)

Werkbezoek
On-line  (besloten)
09:00 - 10:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Alternatieven voor dierproeven - stand van de wetenschap (via videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer  (besloten)
09:30 - 12:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal
10:00 - 13:30 uur

Binnenlandse Zaken

Woningtekort starters en middeninkomens

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 18:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rondetafelgesprek Pensioenakkoord (deel II)

Rondetafelgesprek
Oude zaal
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Eindevaluatie sectorakkoorden (po en vo) en bijgestelde aanwending prestatieboxmiddelen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
10:15 - 11:15 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
10:15 - 11:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS (verplaatst naar 5 november 2020)

Procedurevergadering
tot 11:00 uur

Koninkrijksrelaties

Verzoek feitelijke vragenronde Akkoord Curaçao en Nederland inzake voorwaarden liquiditeitssteun

E-mailprocedure
(besloten)
11:15 - 12:15 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
K4
tot 12:00 uur

Defensie

Vervanging capaciteit tactisch luchttransport

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
13:00 - 17:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mestbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
13:30 - 16:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bekostiging verpleeghuizen (integrale vergelijking en persoonsvolgende zorg) (tot nader order uitgesteld i.v.m. plenaire overlap)

Algemeen overleg
14:00 - 18:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Openbaar vervoer en taxi

Notaoverleg
Troelstrazaal
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Maatschappelijke diensttijd

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten (TK 35593)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard (TK 35587)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
14:00 - 17:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Openbaar vervoer en taxi - wordt omgezet in notaoverleg op 4 november 2020

Algemeen overleg
14:30 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
15:45 - 16:45 uur

Buitenlandse Zaken

FAON inzake Nagorno Karabach (via videoverbinding)

Bijzondere procedure
Vondelingkamer  (besloten)
16:00 - 18:00 uur

Justitie en Veiligheid

EU - Visumcode (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer  (besloten)
17:00 - 18:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

COVAX over ontwikkeling en eerlijke distributie coronavaccin (via videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer
18:30 - 20:30 uur

Buitenlandse Zaken

Persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen uitgesteld tot ntb datum

Rondetafelgesprek
18:30 - 21:30 uur

Financiën

Autobelastingen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
18:30 - 23:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (vervolg)

Wetgevingsoverleg
Oude zaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen