Commissievergaderingen

Donderdag 18 april 2024

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 2de deelsessie 2024

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - CDS Committee

Werkbezoek
Albanië (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 10:30 uur

Kennisontbijt Suriname en Brazilië

Ontbijtbijeenkomst Parlement en Wetenschap
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Box 3

Commissiedebat
Troelstrazaal

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Vergadering bouwbegeleidingscommissie

Vergadering
Van Mierlozaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Gesprekken met kandidaten voor vacature bij de Hoge Raad

Gesprek
Groen van Prinstererzaal (besloten)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
Thorbeckezaal (besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Start uitvoering Digital Travel Credential (DTC) (het commissiedebat is omgezet naar een inbreng schriftelijk overleg).

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Internationale fiscaliteit (Verplaatst naar 4 april 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Veteraneninstituut

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:00 uur

Voorbereidingsgroep/rapporteur Verordeningen dierenwelzijn

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:15 uur

Procedurevergadering (is verplaatst naar 25 april 2024)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van het lid Van Campen (VVD) om commissiedebat op 24 april over de Landbouw- en Visserijraad om te zetten naar een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:15 - 13:00 uur

Procedurevergadering (let op: nieuw tijdstip!)

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Wetgevingsrapporteurs wetsvoorstel Wet Internationalisering in balans

Vergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Voorbereidingsgroep/rapporteurs GLB post 2027

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:30 uur

Verkiezingen

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

contactgroep Verenigde Staten

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema Transitie van middel- naar doelsturing

Vergadering
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitkomst verwervingsvoorbereidingsfase vervanging onderzeebootcapaciteit

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Rapporten NZa - Uitvoering Wlz

Technische briefing
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapporten transformatie passende zorg medisch specialistische bedrijven

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Drugsbeleid

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Start uitvoering Digital Travel Credential (DTC) (Kamerstuk 25764-145)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpregeling evacués uit het Midden-Oosten (TK 23432-514)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Auteursrecht (is verplaatst naar 16 mei 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 14:15 - 17:15 uur

Deel 3 Militaire dreiging in Europa: Voorbereiding samenleving en consequenties militaire dreiging in Europa

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Rondetafelgesprek Digitale infrastructuur en economie

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Toelichting Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) op de voorstellen van de minister van LNV en de effecten hiervan op het mestbeleid.

Technische briefing
Klompézaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Economie

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit (is verplaatst naar 16 mei 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Drugsbeleid (is omgezet in een schriftelijk overleg op 18 april 2024)

Commissiedebat
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 april 2024

Commissiedebat
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Werkbezoek Binnenhof

Werkbezoek
Binnenhof (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Publieke voorzieningen (Onderwijs en zorg)

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal