E-mailprocedure : Voorstel van het lid Van Campen (VVD) om commissiedebat op 24 april over de Landbouw- en Visserijraad om te zetten naar een schriftelijk overleg

De vergadering is geweest

18 april 2024
12:00 uur
Van: Commissie LNV
Verzonden: donderdag 18 april 2024 12:10
Aan: Commissie LNV
Onderwerp: [RESULTAAT E-MAILPROCEDURE] Voorstel Van Campen (VVD) om CD LNV-raad naar SO om te zetten
 
Geachte (plv.) leden van de commissie LNV,
 
Het resultaat van onderstaande e-mailprocedure is als volgt:
De fracties van de PVV, NSC, D66, BBB, CDA en SGP steunen het voorstel van het lid Van Campen (VVD).
De fractie van de PvdD steunt het voorstel niet.
Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
 
Dit houdt in dat het voorstel is aangenomen.* De convocatie voor het schriftelijk overleg op maandag 22 april om 10.00 zal op korte termijn rondgestuurd worden.
 
Met vriendelijke groet,
Rens Jansma
Griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.

-----
Van:
Commissie LNV
Verzonden: woensdag 17 april 2024 10:16
Aan: Commissie LNV
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Voorstel Van Campen (VVD) om CD LNV-raad naar SO om te zetten - Reactie uiterlijk do 18/04 12.00 uur
 
Geachte (plv.) leden van de commissie LNV,
 
Van het lid Van Campen (VVD) is onderstaande voorstel binnengekomen om het commissiedebat van woensdag 24 april over de Landbouw- en Visserijraad (29/30 april) om te zetten in een schriftelijk overleg, met als inbrengdatum maandag 22 april 2024 om 10.00 uur.
 
Ik verzoek u om uiterlijk morgen (donderdag) 18 april 2024 om 12.00 uur, middels een reply all op deze mail, te laten weten of u dit voorstel steunt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure.*
 
Met vriendelijke groet,
Jansma
Griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
------------------

Verzonden: woensdag 17 april 2024 09:45
Aan: Commissie LNV <cie.LNV@tweedekamer.nl>
Onderwerp: Verzoek omzetten CD LNV-raad naar SO
 
Beste griffie,
 
Namens het lid van Campen (VVD) dien ik graag het volgende verzoek in:
 
  • Het verzoek een e-mail procedure te starten om het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (29/30 april) d.d. 24 april om te zetten naar een schriftelijk overleg.
 
Met vriendelijke groet,
 
Medewerker Dhr. Th. van Campen
VVD Fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    [E-MAILPROCEDURE] Voorstel Van Campen (VVD) om commissiedebat over de Landbouw- en Visserijraad om te zetten naar een schriftelijk overleg

    Te behandelen:

    Loading data