Technische briefing : Rapporten NZa - Uitvoering Wlz

De vergadering is geweest

18 april 2024
14:00 - 15:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

  • W.P.J. van Eijk (VVD)
  • E. Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA)
  • A.S. Joseph (NSC)

Agendapunten

  1. 1

    Samenvattend rapport uitvoering Wet langdurige zorg (Wlz) 2022-2023

    Te behandelen:

    Loading data