Procedurevergadering : Procedurevergadering (let op: nieuw tijdstip!)

De vergadering is geweest

18 april 2024
12:15 - 13:00 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • C.C.J. Veldkamp (NSC)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 18 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Geplande activiteiten commissie

  do 18-04-2024 13:00-13:00 Inbreng feitelijke vragen Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee
  do 18-04-2024 17:00-20:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  di 23-04-2024 19:00-22:00 Commissiedebat Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee > nieuw ingepland
  wo 24-04-2024 13:00-14:00 Hoorzitting Spanning in Europa m.b.t. kernwapens
  do 25-04-2024 10:00-12:00 uur Commissiedebat Raad van Europa 
  do 25-04-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  Meireces 26 april t/m 13 mei 2024
  zo 05-05 t/m ma 13-05 Werkbezoek Suriname en Brazilië
  wo 15-05-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Mensenrechtenbeleid > nieuw ingepland

  do 16-05-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 16-05-2024 14.30-15.30 Gesprek Mw. Chen-Chu, voorzitter Control Yuan en voorzitter Mensenrechtencommissie Taiwan
   > nieuw ingepland
  di 21-05-2024 17.30-18.30 Gesprek Stichting Vliegramp MH17 en Werkgroep Waarheidsvinding MH17 > nieuw ingepland
  do 23-05-2024 10:00-13:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024
  do 23-05-2024 14:00-14:00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslagen 2023
  do 23-05-2024 14:00-14:00 Inbreng feitelijke vragen Rapporten van de Algemene Rekenkamer 2023
  do 23-05-2024 14:00-14:00 Inbreng feitelijke vragen Verslag van de slotwetten 2023
  wo 29-05-2024 14.30-15.30 Gesprek Evgenia Kara-Murza > nieuw ingepland

  wo 29-05-2024 16.00-17.00 Technische briefing IS-strijders > nieuw ingepland
  do 30-05-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  wo 05-06-2024 Dag van de publieke dienstverlening/Geen activiteiten plannen
  do 13-06-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  ma 17-06-2024 10:00-18:00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
  do 20-06-2024 13:30-16:30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 juni 2024
  do 27-06-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 04-07-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 04-07-2024 15:00-17:00 Commissiedebat NAVO 
  Zomerreces 5 juli t/m 2 september 2024
  IPC GBVB Boedapest 9-10 september 2024
  do 12-09-2024 10:00-12:00 Commissiedebat AVVN


  Nog te plannen commissiedebatten:
  • Commissiedebat MH17 (voor het zomerreces)
  • Commissiedebat China (voor het zomerreces)
  • Commissiedebat Sancties (voor het zomerreces)
  • Commissiedebat NAVO (november 2024)
  • Commissiedebat Consulaire Zaken (oktober 2024)
  • Commissiedebat OVSE (november 2024)
  • Commissiedebat G20 (oktober/november 2024)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht

  Nog te plannen activiteiten
  • Gesprek over Herijking buitenlands beleid (concept)
  • Besloten technische briefing over de werking van de Artikel 100-procedure
  • Besloten technische briefing over het non-paper EU-sanctieraamwerk voor de aanpak van ernstige corruptie en het krachtenveld in Brussel 
  • Gesprek met dhr. Reza Pahlavi (Iraans oppositielid) 
  • Rondetafelgesprek over de uitvoering van sanctiewetgeving 
  • Gesprek Belarus Coordination Council 
  • Technische briefing door IOB over IOB-evaluatie Nederlands beleid stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in enkele van de meest fragiele contexten 
  • Besloten technische briefing over China (voorafgaand aan het commissiedebat China)

  Overzicht (nog te plannen) plenaire activiteiten op het terrein van Buitenlandse Zaken (stand van zaken per 15 april 2024)
  • Plenaire afronding ('derde termijn') debat Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee (o.v. 23 april 2024, direct aansluitend op het commissiedebat)
  • Dertigledendebat over de export van landbouwgerelateerde producten naar Rusland (aangevraagd tijdens de RvW van 26 maart 2024, Teunissen) (minister BuZa)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de Israëlische regering 800 hectare land in de Westelijke Jordaanoever wil annexeren (aangevraagd tijdens de RvW van 26 maart 2024, Van Baarle) (minister BuZa)
  • Dertigledendebat over sancties en het ontwijken daarvan (aangevraagd tijdens de RvW van 19 maart 2024, Paternotte) (minister BuZa, minister voor BuHa-OS)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de samenleving zich moet voorbereiden op onverwachte scenario's (aangevraagd in de RvW van 23 januari 2024, Dassen)
  • Dertigledendebat over het bericht dat onwelgevallige informatie over Israël onder het tapijt zou zijn geveegd (aangevraagd in de RvW van 23 januari 2024, Piri)
  • Dertigledendebat over de steun van Nederland aan de militaire aanval in Jemen (aangevraagd in de RvW van 16 januari 2024, Dobbe)
  • Dertigledendebat over de situatie in Gaza (aangevraagd tijdens de RvW van 6 december 2023, Van Baarle)
 5. 5

  Informele NAVO ministeriële op 30 en 31 mei 2024

  Besluit: De commissie besluit de geanoteerde agenda voor de Informele NAVO ministeriële toe te voegen aan het commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken op 23 mei en dit debat met een uur te verlengen.
   
 6. 6

  Uitnodiging Parliament of Montenegro, namens commissie voor Internationale Betrekkingen en Emigranten, voor bezoek aan Montenegro

 7. 7

  Save the date: uitnodiging voor bezoek aan Amerikaanse NAVO-missie, te Brussel, 6 - 8 mei 2024

  Save the date: de ambassade van de Verenigde Staten nodigt de leden van de commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie, de contactgroep VS en de NAVO PA uit voor een bezoek aan de NAVO-missie van de Verenigde Staten van 6 tot en met 8 mei. De officiële uitnodiging volgt nog. 
 8. 8

  Advies nr. 44 van de Commissie van Advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) over de toetreding van Nederland tot het VN-verdrag inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) over de toetreding van Nederland tot het VN-verdrag inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (nr. 44)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitstel beantwoording vragen commissie over Humanitaire hulp aan Gaza via airdrops (Kamerstuk 23432-513) (Artikel 100-brief van 6 maart 2024)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanvullende humanitaire hulp aan Gaza via nieuwe airdrops (Artikel 100-brief van 29 maart 2024)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanvullende artikel 100-bijdrage aan maritieme veiligheid Rode Zee (Artikel 100-brief van 5 april 2024)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over de Nederlandse inzet in de Sahelregio (Kamerstuk 29237-201)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB) (Kamerstuk 31482-120)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstel beantwoording vragen commissie over Bilaterale veiligheidsovereenkomst met Oekraïne (Kamerstuk 36045-177)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie advies nr. 41 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) ‘Rechtsgevolgen van een ernstige schending van een regel van dwingend recht: de internationale rechten en plichten van staten bij schending van het agressieverbod’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van de Vergadering van verdragspartijen van het Statuut van Rome

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  |nzet van Zr.Ms. Karel Doorman in de Rode Zee

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 22 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Informele videoconferentie ministers Buitenlandse Zaken van de EU naar aanleiding van de Iraanse aanval op Israël op 13 en 14 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Brief van het Presidium over het doorgeleiden van de 'Handleiding uitvoering van de hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen'

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Deelname aan en toelichting op de Dag van de Publieke Dienstverlening op 5 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2024Z069611 Aan minister BuZa- verzoek om een reactie op het artikel "Nederlands techbedrijf hielp Rusland met gezichtsherkenningssoftware voor het oppakken van demonstranten' 04-04-2024
  2. 2024Z05951 Aan minister Buza - verzoek om een brief over sancties 27-03-2024
  3. 2024Z04932 Aan minister Buza - reactie inbreng feitelijke vragen over humanitaire hulp aan Gaza via airdrops 21-03-2024 > Rappel sturen aan het ministerie 
  4. 2024Z04933 Aan minister Buza - reactie inbreng feitelijke vragen over Bilaterale veiligheidsovereenkomst met Oekraine 18-03-2024
  5. 2024Z04014 Toestemmingbrief om ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek aan Suriname en Brazilie 12-03-2024
  6. 2024Z03225 Rappel n.a.v. toezegging minister van BuZa om een brief waarin de minister toe zegt de Kamer uiterlijk eind februari te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar de positie van ambassadebewakers en EUPOL-bewakers en tolken 29-02-2024
  7. 2024Z00501 Aan minister Buza - reactie vragen op de feitelijke vragen over de Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht 17-01-2024
 26. 26

  Rondvraag

  Het lid Dassen (Volt) vraagt naar de procedure voor gevallen waarin de commissie een verklaring zou willen vaststellen en die ter mede-ondertekening aan commissies Buitenlandse Zaken van andere parlementen zou willen aanbieden. De griffier geeft aan dat hiervoor het netwerk van parlementair vertegenwoordigers in het Europees Parlement benut kan worden.
 27. 27

  Evaluatie Policy Game d.d. 1 maart 2024 (mondeling)

  De commissie evalueert het policy game van 1 maart 2024.

   
 28. 28

  Terugkoppeling werkbezoek Berlijn (mondeling)

  Het lid Paternotte (D66) geeft namens de voorbereidingsgroep een terugkoppeling van het recente werkbezoek aan Berlijn.
   
 29. 29

  Terugkoppeling Kennisontbijt Suriname en Brazilië (mondeling).

  Het lid Veldkamp (NSC) geeft een terugkoppeling van het kennisontbijt ter voorbereiding op het werkbezoek aan Suriname en Brazilië.