Commissievergaderingen

Donderdag 28 maart 2024

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:00 - 09:30 uur

Voorbereidingsgroep Krapte op de arbeidsmarkt

Vergadering

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Acute Zorg

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Klompézaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Briefing door de Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld over ontwikkelingen in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Technische briefing
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

SER over advies "Balans in maatschappelijk verlof"

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (verplaatst naar 11 april 2024)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 10:45 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 11:15 - 12:00 uur

Middelbare Defensievorming

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Openstelling SDE++ 2024

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van de leden Sjoerdsma en Paternotte tot wijzing van het Reglement van Orde in verband met het vastleggen van de mogelijkheid om een hoofd van een volkenrechtelijke organisatie uit te nodigen een vergadering bij te...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Strategische procedurevergadering OCW

Strategische procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 12:45 uur

Strategische procedurevergadering

Strategische procedurevergadering
Klompézaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Fiche: Voorstel mechanisme belemmeringen grensregio (TK 22112-3886)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Rapport 'Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen' van WRR

Technische briefing
Troelstrazaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Taiwan

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op het rapport 'Maatschappelijke acceptatie van vrouwspecifieke aandoeningen' van de NVOG (TK 31765-843)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

TEK (Regeling tegemoetkoming energiekosten) vorderingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Maatregelen capaciteit DJI (24587-937)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Herziening richtlijn bestrijding van seksueel kindermisbruik en materiaal betreffende seksueel kindermisbruik (22112-3918)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Strategische keuzes bereikbaarheid

Commissiedebat
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer over het project Porthos – Opslag van CO2 onder de Noordzee

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Wijkverpleging

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal