Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

28 maart 2024
11:30 - 12:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks-PvdA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • I. Kahraman (NSC)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 28 maart 2024

  Er zijn geen verzoeken aangemeld. 
 2. 2

  Nieuwe medewerker

  • De voorzitter heet Bart Bouwman, Rijkstrainee, tot 1 september 2024 werkzaam bij de Parlementaire Vertegenwoordiging van de Tweede Kamer in Brussel van harte welkom.
 3. 3

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn transparantie van namens derde landen uitgevoerde belangvertegenwoordigingsactiviteiten COM (2023) 637

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Brievenlijst organisaties

 5. 5

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 20 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 19 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda voor de Europese Raad en de Eurozonetop van 20 en 21 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbod technische briefing over de stand van zaken op relevante EU dossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag informele Raad Algemene Zaken (RAZ) - Cohesie van 6 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 19 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Commissie-agenda


  Gepland:
  • 18 april 2024: Procedurevergadering
  • 25 april 2024: Commissiedebat Informele Raad Algemene Zaken d.d. 30 april 2024

  MEIRECES 26 APRIL T/M 13 MEI 2024
  • 14 mei 2024: Inbreng schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 21 mei 2024
  • 15 mei 2024: Procedurevergadering
  • 16 mei 2024: Gesprek met EP-delegatieleden: voorbereiding plenair debat over de Staat van de Europese Unie
  • 16 mei 2024: Plenair debat over de Staat van de Europese Unie
  • 30 mei 2024: Procedurevergadering
  • 12 juni 2024: Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid d.d. 18 juni 2024
  • 20 juni 2024: Raad Algemene Zaken d.d. 25 juni 2024
  • 27 juni 2024: Procedurevergadering

  ZOMERRECES 5 JULI T/M 2 SEPTEMBER 2024
  • 28-29 juli 2024: COSAC-voorzittersconferentie in Boedapest (Hongarije)
  • 27-29 oktober 2024: LXXII Plenaire COSAC-conferentie in Boedapest (Hongarije)

  Ongepland:
  • Rondetafelgesprek EU-uitbreiding
  • Commissiedebat EU-uitbreiding
  • Werkbezoek Hongarije
  • Werkbezoek Servië en Kosovo
  • Plenair debat Informele Europese Raad d.d. 17-18 april 2024

  Besluit : ter informatie.
 12. 12

  Overzicht BNC-fiches 1 maart 2024 - 21 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Rondvraagpunten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data