Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

28 maart 2024
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • C.C.J. Veldkamp (NSC)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 28 maart 2024

  Er zijn geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  Brievenlijst derden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Geplande activiteiten commissie

  do 28-03-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 28-03-2024 14:00-17:00 Rondetafelgesprek Taiwan
  wo 10-04 t/m vr 12-04 Werkbezoek Berlijn (voorbereidingsgroep kennisthema China)
  do 11-04-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  di 16-04-2024 17:00-20:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 19 april 2024
  wo 17-04-2024 14:30-16:00 Kennismakingsgesprek met de Amerikaanse ambassadeur in Nederland
  Wo 24-04-2024 13:00-14:00 Hoorzitting Spanning in Europa m.b.t. kernwapens > Nieuw ingepland
  do 25-04-2024 10:00-12:00 uur Commissiedebat Raad van Europa 
  do 25-04-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  Meireces 26 april t/m 13 mei 2024
  zo 05-05 t/m ma 13-05 Werkbezoek Suriname en Brazilië
  do 16-05-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 23-05-2024 10:00-13:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024
  do 23-05-2024 14:00-14:00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslagen 2023> Nieuw ingepland
  do 23-05-2024 14:00-14:00 Inbreng feitelijke vragen Rapporten van de Algemene Rekenkamer 2023 > Nieuw ingepland
  do 23-05-2024 14:00-14:00 Inbreng feitelijke vragen Verslag van de slotwetten 2023 > Nieuw ingepland
  do 30-05-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  wo 05-06-2024 Dag van de publieke dienstverlening/Geen activiteiten plannen
  do 13-06-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  ma 17-06-2024 10:00-18:00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
  do 20-06-2024 13:30-16:30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 juni 2024
  do 27-06-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 04-07-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 04-07-2024 15:00-17:00 Commissiedebat NAVO 
  Zomerreces 5 juli t/m 2 september 2024
  IPC GBVB Boedapest 9-10 september 2024
  do 12-09-2024 10:00-12:00 Commissiedebat AVVN

  Nog te plannen commissiedebatten:
  • Commissiedebat MH17 (voor het zomerreces)
  • Commissiedebat China (voor het zomerreces)
  • Commissiedebat Sancties (voor het zomerreces)
  • Commissiedebat NAVO (november 2024)
  • Commissiedebat Consulaire Zaken (oktober 2024)
  • Commissiedebat OVSE (november 2024)
  • Commissiedebat G20 (oktober/november 2024)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht

  Nog te plannen activiteiten
  • Gesprek over Herijking buitenlands beleid (concept)
  • Technische briefing IS Strijders (concept)
  • Gesprek Stichting Vliegramp MH17 (concept)
  • Besloten technische briefing over de werking van de Artikel 100-procedure
  • Besloten technische briefing over het non-paper EU-sanctieraamwerk voor de aanpak van ernstige corruptie en het krachtenveld in Brussel 
  • Gesprek met dhr. Reza Pahlavi (Iraans oppositielid) 
  • Rondetafelgesprek over de uitvoering van sanctiewetgeving 
  • Gesprek Belarus Coordination Council 
  • Technische briefing door IOB over IOB-evaluatie Nederlands beleid stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in enkele van de meest fragiele contexten 
  • Besloten technische briefing over de stand van zaken van IS-strijders in kampen in Noordoost-Syrië 
  • Gesprek met Evgenia Kara-Murza (tweede helft van mei)
  • Besloten technische briefing over China (voorafgaand aan het commissiedebat China)

  Overzicht (nog te plannen) plenaire activiteiten op het terrein van Buitenlandse Zaken (stand van zaken per 11 maart 2024)
  • Dertigledendebat over sancties en het ontwijken daarvan (aangevraagd tijdens de RvW van 19 maart 2024, Paternotte) (minister BuZa, minister voor BuHa-OS)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de samenleving zich moet voorbereiden op onverwachte scenario's (aangevraagd in de RvW van 23 januari 2024, Dassen)
  • Dertigledendebat over het bericht dat onwelgevallige informatie over Israël onder het tapijt zou zijn geveegd (aangevraagd in de RvW van 23 januari 2024, Piri)
  • Dertigledendebat over de steun van Nederland aan de militaire aanval in Jemen (aangevraagd in de RvW van 16 januari 2024, Dobbe)
  • Dertigledendebat over de situatie in Gaza (aangevraagd tijdens de RvW van 6 december 2023, Van Baarle)
 5. 5

  Verzoek Taipei Representative Office NL, namens voorzitter van de Control Yuan en voorzitter van de Mensenrechtencommissie, om gesprek d.d. 16-17 mei 2024

 6. 6

  Advies nr. 44 van de Commissie van Advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) over de toetreding van Nederland tot het VN-verdrag inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (Incidentele suppletoire begroting inzake tussentijdse herziening Meerjarig Financieel Kader)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de problemen bij ministerie van Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over de Artikel 100-bijdrage aan maritieme veiligheid Rode Zee (Kamerstuk 29521-471)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Geannoteerde agenda voor de NAVO Foreign Ministers Meeting van 3-4 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Appreciatie van de motie van het lid Paternotte c.s. over in Europees verband pleiten voor een Europees afbouwplan voor lng-import uit Rusland (Kamerstuk 21501-20-2024)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen periode tussen 22 februari en 21 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Advies van de commissie Rijksuitgaven voor de behandeling van de verantwoordingsstukken over 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2024 en deelname commissieleden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Besluitenlijst strategische procedurevergadering

 16. 16

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2024Z04932 Aan minsiter Buza-reactie inbreng feitelijke vragen over humanitaire hulp aan Gaza via airdrops 21-03-2024
  2. 2024Z04933 Aan minister Buza-reactie inbreng feitelijke vragen over Bilaterale veiligheidsovereenkomst met Oekraine 18-03-2024
  3. 2024Z04014 Toestemmingbrief om ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek aan Suriname en Brazilie 12-03-2024
  4. 2024Z03225 Rappel n.a.v. toezegging minister van BuZa om een brief waarin de minister toe zegt de Kamer uiterlijk eind februari te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar de positie van ambassadebewakers en EUPOL-bewakers en tolken 29-02-2024
  5. 2024Z01940 Aan minister Buza - reactie vragen over inbreng schriftelijk overleg Nederlandse inzet in Sahelregio 07-02-2024
  6. 2024Z01780 Aan minister Buza - reactie vragen inbreng schriftelijk overleg inzake voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB) 23-01-2024
  7. 2024Z00501 Aan minister Buza - reactie vragen op de feitelijke vragen over de Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht 17-01-2024
  8. 2023Z06214 Aan minister Buza - Verzoek om een brief n.a.v. de aankondiging door Rusland om tactische kernwapens te delen met Wit-Rusland 06-04-2023
 17. 17

  Evaluatie Policy Game d.d. 1 maart 2024 (mondeling)

  Besluit: De evaluatie van de Policy Game zal tijdens de eerstvolgende procedurevergadering opnieuw worden geagendeerd.