Commissievergaderingen

Donderdag 11 november 2021

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Armoede- en schuldenbeleid (wordt tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

PBL Thuiswerken en gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit (hybride)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 10:45 uur

Gesprek met de Nationale ombudsman

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 13:45 uur

Digitalisering in het onderwijs (verplaatst naar 1 december)

Commissiedebat
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering (Thorbeckezaal)

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

LVB Schiphol en natuurvergunning (fysieke briefing)

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Middelbare Defensie Vorming (MDV)

Gesprek
Geannuleerd

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Rapport Bekedam "Zoönosen in het vizier" LET OP gewijzigd tijdstip

Technische briefing
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Meerjarenplan 2022-2026 van de Inspectie Leefomgeving en Transport

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Overstromingen in Zuid-Nederland

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Adviescollege ICT-toetsing toelichting op werkzaamheden (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Tijdelijke regels ter uitvoering van de SIS-verordening grenscontroles en de SIS-verordening politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (35935)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:30 - 16:30 uur

Digitale euro

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Raad Buitenlandse Zaken VERPLAATST naar maandag 8 november

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:30 uur

Bouwregelgeving (het commissiedebat vangt een uur later aan ivm verlaat zijn van de minister)

Commissiedebat
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Inventarisatie planning wetgevingsoverleg voor wetsvoorstel Wettelijke taken internationalisering onderwijs op 13 december a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Technische briefing door de Raad van State over de Klimaatnota 2021

Technische briefing
Max van der Stoelzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Rondetafelgesprek over de rol van beleggers en corporaties op de woningmarkt (wordt tot nader order uitgesteld vanwege het niet (tijdig) beschikbaar zijn van genodigden)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (omgezet in een schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Geannuleerd