Rondetafelgesprek : Overstromingen in Zuid-Nederland

De vergadering is geweest

11 november 2021
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
De leden Boswijk (CDA), Tjeerd de Groot (D66) Ploumen (PvdA), Bromet (GL) en Van Esch (PvdD) melden zich aan

Bijlage

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Programma van het rondetafelgesprek over de overstromingen in over de overstromingen in Zuid-Nederland

  Extreme regenval leidde afgelopen juli tot overstromingen in het zuiden van Nederland, met veel schade tot gevolg. Dit heeft maatschappelijk veel vragen opgeroepen over de weerbaarheid van de waterhuishouding in Zuid-Nederland tegen extreme hoeveelheden water, zeker in het licht van klimaatverandering. Daarnaast speelt de vraag hoe het staat met de schadeafhandeling en hoe dit verbeterd kan worden. De Kamerleden ontvangen graag meer informatie over de beste en meest breed gedragen aanpak om de waterveiligheid te bevorderen en de (toekomstige) schadeafhandeling te verbeteren.
   
  Opzet programma
  Het eerste blok zal worden benut om een beter beeld te krijgen van persoonlijke ervaringen tijdens de overstroming en de nasleep daarvan. Hoe was de reactie van overheden en hulpdiensten voor, tijdens en na de overstroming? Hoe verloopt de schadeafhandeling? 

  Het tweede blok wordt vervolgens benut om ervaringen en ideeën van verschillende bestuurlijke lagen op te doen. Vragen hierbij zijn hoe zij hun rol zien in het voorkomen c.q. bestrijden van overstromingen, in welke mate er voorbereidingen waren getroffen, of er voor de overstromingen in kwestie scenario’s waren uitgewerkt, wat hun rol is bij het opruimen en afhandelen van schade, hoe zij burgers beter kunnen ondersteunen, etc. 

  Tijdens het derde blok wordt specifiek stilgestaan bij de systematiek van schadeafhandeling. Daartoe wordt een afgevaardigde van het Verbond voor Verzekeraars uitgenodigd en een hoogleraar verzekeringsrecht. Werkt het systeem van schadeafhandeling naar behoren? Zo nee, hoe kan dit verbeterd worden? Welke rol heeft de overheid hierin?

  Tot slot zal in het vierde blok gesproken worden over watermanagement. Verschillende experts worden uitgenodigd om hun kijk te geven op de overstromingen, hoe dit voorkomen had kunnen worden, welke afwegingen daarbij spelen, of het gebied voldoende is voorbereid op extremer weer in de toekomst, etc.
 2. 2

  Lijst van genodigden*

  Blok 1: betrokkenen die schade hebben ondervonden (13.00 -  13.30 uur)
  - Susanne Görtz, boer
  - Fer van de Winkel, horeca

  Blok 2: bestuur (13.35 – 14.20 uur)
  - Daan Prevoo (burgemeester Valkenburg)
  - Josette van Wersch (waterschap Limburg)
  - Lia Roefs (Gedeputeerde Limburg) 

  Blok 3: schadeafhandeling (14.25 -  14.55 uur) 
  - Geeke Feiter – Van Heuvelen (Verbond voor Verzekeraars)
  - Michael Faure (hoogleraar verzekeringsrecht Universiteit Maastricht)

  Blok 4: watermanagement (15.00 – 16.00 uur)  
  - Peter Glas (Deltacommissaris)
  - Bas Jonkman (hoogleraar waterbouwkunde TU Delft)
  - Hettie Meertens (bioloog bij ARK Natuurontwikkeling)
  - Frans Klijn (specialist rivierbeheer bij Deltares, hoogleraar TU Delft) 

  * Eventuele wijzigingen in het programma worden aangegeven op de website
    van de Tweede Kamer.

   
 3. 3

  Ontvangen position papers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data