Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

11 november 2021
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.P. Brekelmans (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 11-11-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Activiteiten van de commissie

  • do 11-11-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  • week van 16 november Begroting Buitenlandse Zaken 
  • di 16-11-2021 17.00 - 18.00 Gesprek Vladimir Milov, adviseur van Navalny
  • di 23-11-2021 13.40 - 14.00 Petitie Ecocide        
  • wo 24-11-2021 13.30 - 16.30 Commissiedebat NAVO/OVSE
  • do 25-11-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering      
  • ma 06-12-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 20201 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota
  • do 09-12-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering      
  • do 09-12-2021 17.30 - 20.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  • do 16-12-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 10-2-2022 10.00 - 14.00 Ambassadeursconferentie (locatie: World Forum)

  Nog te plannen activiteiten commissie: 
  - Commissiedebat en (voorafgaand) rondetafelgesprek over Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan 
  - Commissiedebat Internationale cyberveiligheid
  - Notaoverleg Initiatiefnota Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede (te plannen na ontvangst antwoorden van initiatiefnemer op feitelijke vragen van commissie)
  - Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar, gesprek van 10 juni is op verzoek van Qatar uitgesteld - In overleg met de ambassade van Qatar wordt nagegaan of dit gesprek opnieuw kan worden ingepland.
  - Videogesprek met Parlement Mongolië 
  - Gesprek met de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Bundestag
  - Tweede deel van het rondetafelgesprek over Jezidi's met juridische experts 
 4. 4

  Verzoek van de Vereniging Ethiopische Tigreërs in Nederland (VETN) om gesprek over de ontwikkelingen in de humanitaire crisis als gevolg van de oorlog in Tigray

 5. 5

  Verzoek van Campaign for Tibet voor gesprek met Dhonduop Wangchen, Tibetaanse voormalig gewetensgevangene, filmmaker en journalist, in week van 23 tot 27 november

 6. 6

  Staat van het Consulaire editie 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  De dood van de Afghaanse tolk die voor EUPOL heeft gewerkt

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op feitelijke vragen over de Homogene Groep Internationale Samenwerking 2022 (Kamerstuk 35926-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering van alle moties gerelateerd aan het conflict in en rond Nagorno-Karabach

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Inzet van Nederland in Oost-Europa / uitvoering van de motie Ploumen over ook een Oost-Europastrategie (Kamerstuk 35373-15)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op feitelijke vragen over de evaluatie en voortgang verscherpt toezicht op studenten en onderzoekers in gevoelige onderwijs- en onderzoeksgebieden (Kamerstuk 30821-152)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Afmelding voor de commissiedebatten van 11 november en 9 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie op het bericht dat journalist door Rusland is uitgezet

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Notawisseling houdende een verdrag ter verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de internationale missie tot bescherming van onderzoek; Kiev, 14 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Maatregelen ATCM XLIII 2021 tot uitvoering van het Verdrag inzake Antarctica; Parijs, 24 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de President van het "Iran-United States Claims Tribunal" inzake het toekennen van voorrechten en immuniteiten aan het Tribunaal; 's-Gravenhage, 1 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Werkprogramma van de Europese commissie voor 2022.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 15 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Kirgizië

 22. 22

  Openstaande schriftelijke verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  • 2021Z15993 Aan ministers Buza, Def en BuHaOs - herziene strategie toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan 21-09-2021 (De minister heeft in brief Afghanistan d.d. 11 oktober jl. toegezegd dat de betreffende brief voor de begrotingsbehandeling BuZa aan de Kamer wordt gestuurd)
 23. 23

  Verzoek Kashmir Peace Centre tot aanbieding petitie m.b.t. situatie in Kashmir

 24. 24

  Verzoek van voorzitters van de commissies voor Buitenlandse Zaken van de Baltische landen, Tjechië, Polen en Oekraïne tot ondertekenen open brief inzake de problemen aan de grens tussen Polen/Litouwen en Belarus

  Te behandelen:

  Loading data