Commissiedebat : Bouwregelgeving (het commissiedebat vangt een uur later aan ivm verlaat zijn van de minister)

De vergadering is geweest

11 november 2021
15:00 - 17:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. wijziging aanvangstijd *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • F. Boulakjar (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Aanscherpen brandklasse gevels

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie inzake het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over 'Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift van de brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het rapport 'Verborgen gebreken? Lessen uit de instorting van het dak van het AZ-stadion'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Nadere informatie over de evaluatie van de proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan de Eerste Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de reactie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) m.b.t. ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Brand- en constructieve veiligheid van gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Advies van de Gezondheidsraad inzake de invloed van gespoten PUR-schuim op bewoners

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Bepalingsmethode geluid warmtepompen en airco's/TNO-onderzoek breedplaatvloeren

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Constructieve veiligheid bouwwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport van de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) over het Engelse onderzoeksrapport over de brand bij de Londense Grenfell Tower

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang Actieplan Toegankelijkheid voor de Bouw

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Advies Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) effectiviteitsonderzoek over modificatie Nefit-ketels

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Brandveiligheid gevels

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ontwikkelingen Funderingsproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het advies “Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid” van de Commissie Gespoten PUR-schuim van de Gezondheidsraad (Kamerstuk 32847-761) en de reactie op verzoek commissie over de brief van Meldpunt inzake PURslachtoffers van 17 februari 2021 (Kamerstuk 32847-762)

  Te behandelen:

  Loading data