Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride)

De vergadering is geweest

11 november 2021
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten. 

Bijlagen

Deelnemers

 • M. Amhaouch (CDA)
 • D.J. Eppink (JA21)
 • J. Wuite (D66)
 • J.J. Klink (VVD)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • C. Teunissen (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 11-11-2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Geplande activiteiten commissie

  • vr 12-11-2021 12.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (nieuw ingepland)
  • wo 17-11-2021 09.30 - 11.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel (verplaatst)
  • wo 17-11-2021 14.00 - 17.00 uur Rondetafelgesprek SAP-verordening 
  • 202147 Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-OS 2022
  • di 23-11-2021 13.40 - 14.00 uur Petitieaanbieding Save the Children humanitaire situatie van kinderen in Afghanistan (nieuw ingepland)
  • do 25-11-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • di 30-11-2021 13.40 - 14.00 uur Petitieaanbieding Noodzaak van Nederlandse wetgeving op het gebied van IMVO (nieuw ingepland)
  • do 02-12-2021 11.00 - 12.00 uur Gesprek Kennisagenda: Grondoorzaken migratie 
  • do 02-12-2021 19.00 - 22.00 uur Commissiedebat IMVO 
  • ma 06-12-2021 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Najaarsnota (nieuw ingepland) 
  • wo 08-12-2021 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat handelsbetrekkingen Afrika 
  • do 09-12-2021 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat wereldwijde aanpak COVID-19 
  • do 09-12-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 16-12-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  Kerstreces 2021: vrijdag 17 december t/m maandag 20 januari 2022
  • do 10-02-2022 10.30 - 13.30 uur Ambassadeursconferentie
  • do 10-02-2022 14.00 - 16.30 uur Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • do 10-03-2022 14.00 - 16.30 uur Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • wo 18-05-2022 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • wo 01-06-2022 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel

  Nog te agenderen plenaire debatten:
  24. Debat over de VN-top over biodiversiteit (Teunissen) (minister BuHA-OS, minister LNV)
 3. 3

  Aanbod minister Buitenlandse Zaken technische briefing Wapenexportbeleid

  Besluit: Technische briefing Wapenexportbeleid organiseren, voorafgaand aan de plenaire behandeling van de Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik (35904).
  Noot: Tijdens het commissiedebat Wapenexportbeleid d.d. 3 november 2021 bood de minister van Buitenlandse Zaken een technische briefing over Wapenexportbeleid aan. 
 4. 4

  Gespreksonderwerpen Ambassadeursconferentie 2022

 5. 5

  Verzoek NGO Monitor om presentatie te mogen houden over onderzoek naar mogelijk misbruik van Nederlandse fondsen door Palestijnse NGO’s d.d. 22 november 2021

 6. 6

  35904 Wijziging van de Wet strategische diensten voor de uitvoering van de Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) (PbEU 2021, L 206) (Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie inzake de periodieke rapportage over artikel 3 van de BHOS-begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de motie van het lid Van der Lee over de kwaliteit van evaluaties en de cultuur van leren met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 35830-XVII-7)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Opzet en vraagstelling Periodieke rapportage ‘Beleidscoherentie en effecten op voedselzekerheid, water en klimaat in ontwikkelingslanden’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgangsrapportage Handelsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Bouwstenen voor wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging om een overzicht van partijen betrokken bij beleidsevaluaties met de Kamer te delen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezegging tabel revolverende fondsen in de begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de wetenschappelijke factsheet internationale klimaatfinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift brief aan vicepresident Europese Commissie t.a.v. Nederlandse inbreng aangaande handel en duurzame ontwikkeling EU-Mercosur

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Fiche: Herziening Verordening Stelsel van Algemene Preferenties

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 11 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 19 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 5 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2021Z18581 Aan minister BuHa-OS - feitelijke vragen begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022, 26-10-2021
  2. 2021Z16911 Aan minister BuHa-OS - verzoek reactie afschrift brief derden inzake aanbevelingen wereldwijde voedselzekerheid, 30-09-2021
  3. 2021Z16909 Aan minister BuHa-OS - verzoek brief svz wereldwijde aanpak COVID-19, 30-09-2021
  4. 2021Z13163 Aan minister BuZa - voortgang van de besluitvorming en ratificatie van het nieuwe ACS-verdrag, 08-07-2021
  5. 2021Z08576 Aan minister BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021
  6. 2021Z06176 Aan minister BuHa-OS - raadpleging inzake mechanisme om dwangmaatregelen te voorkomen, 15-04-2021