Commissievergaderingen

Woensdag 21 april 2021

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 2e deelsessie 2021 (hybrid session)

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Election Observation Mission (EOM) Parliamentary Elections in Albania on 25 April 2021

Werkbezoek
Albanië (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) Parliamentary Elections in Albania on 25 April 2021 in Albania

Werkbezoek
Albania (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Onderwijsraad (videoconferentie) (geannuleerd)

Technische briefing
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Landbouw- en Visserijraad (omgezet in een schriftelijke overleg, inbrengdatum 19 april)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Medisch specialisten in loondienst (tot nader order uitgesteld i.v.m. samenloop plenaire agenda)

Gesprek
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Derde incidentele suppletoire begroting inzake incidentele tegemoetkoming vuurwerkbranche

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:15 - 13:15 uur

Gesprek met het team van dhr. Navalny

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:15 - 14:15 uur

Procedurevergadering LNV (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

artikel-100 inzet Resolute Support missie Afghanistan

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19) (TK 35807)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel voor het stellen van feitelijke vragen over de Derde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19 (TK 35808)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel van de leden Koerhuis (VVD) en Mulder (CDA) om het commissiedebat Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving a.s. donderdag te verlengen van 4 uur naar 5 uur en te houden van 13:00 tot 18:00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer - over onderzoek naar Operatie inzicht in kwaliteit (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Luchtvaart - verplaatst naar 22 april om 13.00 uur en op 14/4 tot nader order uitgesteld

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 18:30 uur

Verzoek van het lid Westerveld (GroenLinks) om een brief over de inzet van Nederland in de aankomende vaccinatie-onderhandelingen van de EU te ontvangen

E-mailprocedure
(besloten)