Inbreng feitelijke vragen : Derde incidentele suppletoire begroting inzake incidentele tegemoetkoming vuurwerkbranche

De vergadering is geweest

21 april 2021
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake incidentele tegemoetkoming vuurwerkbranche)

    Te behandelen:

    Loading data