Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19) (TK 35807)

De vergadering is geweest

21 april 2021
16:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19)

    Te behandelen:

    Loading data