Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

21 april 2021
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • M. Amhaouch (CDA)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Definitief overzicht commissie-regeling van werkzaamheden EU-Zaken dd 21 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Introductiedossiers ten behoeve van nieuwe Kamerleden en fractiemedewerkers

  Ter informatie

  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissiestaven Introductiedossiers opgesteld. Er is een algemeen deel (Deel A), waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven.

  Daarnaast is er voor elk van de commissies een specifiek deel, met daarin informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U treft het introductiedossier voor de commissie Europese Zaken hier aan. 
 3. 3

  Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 11 februari 2021 (Onderdeel F. EU-Zaken)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Brievenlijst

 5. 5

  Uitnodiging Assembly of the Republic of Portugal voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese zaken (COSAC) d.d. 31 mei-1 juni 2021

 6. 6

  Juridische aard van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda van de informele videoconferenties van de leden van de Raad Algemene Zaken van 23 februari 2021 en de leden van de Europese Raad van 25 en 26 februari 2021.

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van de informele videoconferentie van de Raad Algemene Zaken van 23 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van de informele videoconferenties van de leden van de Europese Raad van 25 en 26 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 23 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Geannoteerde agenda van de Europese Raad van de Eurotop van 25 en 26 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van de informele videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 23 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over het verslag van de informele videoconferentie van de leden van de Europese Raad inzake COVID-19 van 21 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie inzake geannoteerde agenda van de informele videoconferenties van de leden van de Raad Algemene Zaken van 23 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 23 maart 2021 (Kamerstuk 21501-02-2301)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Geannoteerde agenda voor de videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 20 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van de informele videoconferentie van de leden van de Europese Raad en de Eurotop van 25 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de motie van het lid Groothuizen c.s. over onderzoek om Polen voor het Europese Hof van Justitie te dagen (Kamerstuk 35570-VI-58)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nederlandse inzending toetsingscyclus voor de rechtsstaat 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie op verslag Europese Commissie inzake visumvrijstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Ervaringen eerste periode na aflopen overgangsperiode Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken implementatie EU-richtlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Staat van de Europese Unie 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Conferentie over de Toekomst van Europa

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Verslag van de co-rapporteurs inzake rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapport 'Geldstromen rond het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en het Herstelfonds'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Nog te ontvangen brieven


  Toezeggingen AO Informatievoorziening dd 15 januari 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de nieuwe De Capitani-zaak en in de brief terug te komen op de procedure van het beroep en of het kabinet voornemens is te interveniëren in deze nieuwe zaak (stand van zakenbrief ontvangen op 19 juni 2020.; afdoening is pas mogelijk nadat beroepszaak gepubliceerd is in het Publicatieblad van de EU).

  Toezegging AO RAZ dd 7 oktober 2020
  • Aan minister buza - De minister zegt toe dat, als er in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa besloten wordt tot burgerconsultaties, het kabinet eerst met de Tweede Kamer hierover overleg voert, voordat deze consultaties gehouden worden.
   
  Toezeggingen AO rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie dd 27 januari 2021
  • Aan minister buza -De minister zegt toe bij de Europese Commissie na te gaan hoe op dit moment inbreuken op de rechtsstaat met betrekking tot het rechtsstaatmechanisme worden bijgehouden en daarover de Kamer te informeren.

  Toezeggingen commissiedebat RAZ dd 20 april 2021
  • Aan minister buza - De minister zegt toe de Kamer nader te informeren over wat er mogelijk is om van unanimiteit over te gaan naar gekwalificeerde meerderheid, zonder verdragswijziging, te ontvangen binnen één maand (gerekend vanaf 15 april 2021).
  • Aan minister buza -De minister zegt toe schriftelijk terug te komen, na overleg met gelijkgezinde landen en collegaministers, op welke benchmarks het Nederlandse demissionaire kabinet hanteert op het gebied van rechtsstaat en handelsbetrekkingen met betrekking tot de douane-unie met Turkije.

  Besluit: Ter informatie.
 28. 28

  Commissie-agenda

  03-05-2021 om 13:00 uur Schriftelijk overleg Informele Europese Raad d.d. 8 mei 2021 en Raad Algemene Zaken d.d. 11 mei 2021 (*nieuw)
  11-05-2021 om 17:00 uur Schriftelijk overleg informele Raad Algemene Zaken d.d. 17 mei 2021 (*nieuw)
  12-05-2021 om 12:00 uur Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken Cohesieraad d.d. 18 mei 2021 (*nieuw)

  20-05-2021 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  31-05/01-06 -2021 LXV Plenaire COSAC-Conferentie (via videoverbinding)
  10-06-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
  17-06-2021 10:00 - 12:00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021
  01-07-2021 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  15-07-2021 om 14:00 uur Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 22-23 juli 2021

  Nog te plannen: Commissiedebat Conferentie over de Toekomst van Europa, kort na het meireces 2021.

  Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021
  Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021 (geen vergadering)
  Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

  Besluit: Ter informatie.