Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

21 april 2021
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbod van Tour de Force, het samenwerkingsverband op fietsgebied van de gezamenlijke overheden en de opsteller van dit document, om een technische briefing te geven over het Nationaal Toekomstbeeld Fiets

 4. 4

  Wijzigingen van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB1) in verband met de invoering van het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel (NNHS)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voorhang van de ontwerpwijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Beschikbaarheidsvergoeding OV vierde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortzetten beschikbaarheidsvergoeding OV

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vierde voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer en rapportage ADR

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vervoerplan NS 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Resultaten onderzoeken motie Schonis naar een tolvrije Westerscheldetunnel

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoek Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake vissersvaartuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Containerverlies Baltic Tern

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken containerverlies Baltic Tern

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid “Dodelijk ongeval door breuk achtertros; lessen te leren over veilig werken en toezicht”

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Advies van de heer Roemer over de rijschoolbranche ‘Van Rijles naar Rijonderwijs’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Maandrapportage CBR maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de Regeling vierde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer Nederland en BES in verband met COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Resultaat van de interdepartementale werkgroep Medicijngebruikers in het verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Hoger beroep Stint

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de motie Van den Anker en Ziengs over het oordeel CTGB volgen bij toelating en gebruik van middelen buiten de landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorstellen Unie van Waterschappen aanpassing belastingstelsel waterschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitvoering van de motie Laçin over uit de schappen halen van cosmeticaproducten met asbest

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op de motie Dik-Faber over microplastics uit alle verzorgingsproducten verbannen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapport review granuliet

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag schriftelijk overleg informele Milieuraad d.d. 23 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Verslag informele Transportraad d.d. 30 maart 2021 en kwartaalrapportage lopende EU-dossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Ongeplande plenaire debatten op het terrein van Infrastructuur en Waterstaat

  Debatten
  5. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  26. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
  59. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

  Dertigledendebatten
  7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  17. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  37. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
  38. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
  39. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
  43. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
  45. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

  Tweeminutendebatten 
  Tweeminutendebat Zorgnorm SAR-helikopters en SAR-verbeterprogramma, aangevraagd door het lid Boulakjar (D66)
   
 29. 29

  Geplande en ongeplande commissiedebatten, nota- en wetgevingsoverleggen tot het zomerreces

  • Op verzoek van de commissie wordt een stafnotitie opgesteld voor de procedurevergadering van 12 mei 2021 ten aanzien van het proactief inplannen van commissiedebatten.
  • Op verzoek van de commissie staan achter de onderstaande debatten de aantallen brieven op de agenda's genoteerd. Dit betreft een momentopname; er is geen rekening gehouden met de aangekondigde en de op deze procedurevergadering geagendeerde brieven. 
    
  Gepland
  22-04-2021 13.30 - 16.30 Commissiedebat Spoor (8 brieven)
  11-05-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Externe veiligheid* (2 brieven)
  19-05-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (5 brieven)
  26-05-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Transportraad op 3 juni 2021* (9 brieven)
  27-05-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Circulaire economie (9 brieven)
  01-06-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Verkeersveiligheid (11 brieven)
  02-06-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Maritiem (7 brieven)
  03-06-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Spoorveiligheid en ERTMS* (1 brief)
  08-06-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Duurzaam vervoer (10 brieven)
  09-06-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Milieuraad op 21 juni 2021* (4 brieven)
  10-06-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Water (12 brieven)
  16-06-2021 13.00 - 18.00 Commissiedebat MIRT (12 brieven)
  23-06-2021 14.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat* (2 brieven)
  24-06-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart (32 brieven)

  Ongepland
  Commissiedebat Verduurzaming luchtvaart (7 brieven)
  Commissiedebat Vliegveiligheid (4 brieven) 

  Besluit: Het commissiedebat Spoor wordt uitgesteld en nader ingepland voor het zomerreces. (E-mailprocedure 19-04-2021.)
  Besluit: De commissiedebatten Spoor en Spoorveiligheid/ERTMS worden samengevoegd.  
  Besluit: Het commissiedebat Externe veiligheid wordt uitgesteld.
  Besluit: De commissiedebatten Luchtvaart en Verduurzaming luchtvaart worden samengevoegd. Dit commissiedebat vindt plaats op 24-06-2021 en wordt met een uur verlengd. 
 30. 30

  Overige commissieactiviteiten tot het zomerreces

  Aangehouden activiteiten
  20-05-2021 14.00 - 15.30 Technische briefing Milieuonderwerpen, bodem en water, verzorgd door het ministerie van IenW
  17-05-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing Verkeersveiligheid, verzorgd door de SWOV
  [datum nader te bepalen] Technische briefing Luchtvaart, verzorgd door het ministerie van IenW

  Activiteiten per videoverbinding
  12-05-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  25-05-2021 13.15 - 13.30 Petitie FNV biedt petitie aan "Nederland als koploper in het verwerken van afval" 
  26-05-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  09-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  23-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  07-07-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

  Schriftelijke activiteiten
  20-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Wet luchtvaart i.v.m. de Uitvoeringsverordening over een prestatie- en heffingsregeling
  21-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Tweede incidentele suppletoire begroting beschikbaarheidsvergoeding OV-sector
  21-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Derde incidentele suppletoire begroting tegemoetkoming vuurwerkbranche*
  22-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen*
  28-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Toedracht treinongeval Hooghalen
  10-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027
  11-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Lopende en afgeronde zaken vuurwerkdossier en specifieke tegemoetkoming vuurwerksector
  12-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet implementatie EETS-richtlijn*
  17-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen 19e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma*
  18-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Drinkwaterwet*
  25-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Advies van de adviescommissie VTH over het eindrapport “Om de leefomgeving”
  27-05-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Verantwoordingsstukken*
  10-06-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Voorjaarsnota*

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie / reader / wetgevingsrapport / EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 31. 31

  Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  3. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  6. Wijziging BW BES voor wettelijke aansprakelijkheid na verontreiniging door bunkerolie, ingediend op 02-11-2020, 35618
  Dit wetsvoorstel is als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling op 14-04-2021.
  7. Wet digitale melding vermissing rijbewijs, ingediend op 02-11-2020, 35617
  Dit wetsvoorstel is als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling op 14-04-2021.
  8. Wijziging Wet milieubeheer inzake de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord, ingediend op 06-11-2020, 35626
  Reeds aangemeld voor plenaire behandeling. 
  9. Verzamelwet IenW 2020, ingediend op 04-12-2020, 35664
  Dit wetsvoorstel is als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling op 14-04-2021.
  10. Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen, ingediend op 29-01-2021, 35720
  De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 22-04-2021.
  11. Wijziging Wet luchtvaart ter implementatie van de Uitvoeringsverordening (EU) tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim, ingediend op 25-02-2021, 35744
  De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 20-04-2021. Indien een blanco verslag kan worden opgesteld wordt dit wetsvoorstel onverwijld als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling.
  12. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 14-04-2021. 
  13. Wijziging van de Drinkwaterwet (wijziging van het tijdvak van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet en van het aandeel eigen vermogen voor drinkwaterbedrijven en verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters), ingediend op 05-03-2021, 35757
  De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 18-05-2021.
  14. Wetsvoorstel ter implementatie EETS-richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de EU, ingediend op 11-03-2021, 35762
  De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 12-05-2021.