Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

21 april 2021
13:15 - 14:15 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • L. Bromet (GroenLinks)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • L. Vestering (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbod tot drietal technische briefings inzake mestbeleid, stikstofbeleid en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid/Nationaal Strategisch Plan

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verzoek Actiegroep 'Innovatief uit de knel' tot aanbieding petitie m.b.t. fosfaatwetregelgeving

 5. 5

  Stand van zaken betrefende hoogpathogene vogelgriep (HPAI)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Mest van 4 november 2020, inzake opgave en voortgang zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang diverse mestonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Routekaart Toekomstig Mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over de derde kwartaalrapportage CBS stikstof- en fosfaatexcretie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering van de motie van het lid Wassenberg over de onderliggende stukken bij de subsidiebeschikking voor Kroondomein Het Loo

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar stalbranden in de veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Advies van Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek over de veiligheid van gebruiksartikelen van melamine-kunststof met bamboevezels en de reactie van IG-NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op consultatie EU-regels etikettering van levensmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoek veiligheid emissiearme vloeren

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen LNV d.d. 21 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Overzicht van plenaire en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
   
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het rapport van de OVV over stalbranden (aangevraagd door het lid Vestering op 6 april 2021) (minister LNV)
 17. 17

  Overzicht ongeplande commissiedebatten

  • Commissiedebat over Dieren in de veehouderij (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat over Dierenwelzijn (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat over Dierproeven (1 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat over Gewasbeschermingsmiddelen (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat over Landbouw, Klimaat en Voedsel (9 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat over Natuur (5 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat over de NVWA (6 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat over Regiodeals (1 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat over Stikstofproblematiek (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat over Visserij (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat over Zoönosen en dierziekten (9 stukken op de agenda)
 18. 18

  Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire begrotingen over 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 22 en 23 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 26 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data