Procedurevergadering

Procedurevergadering LNV (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering LNV (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering LNV - 21 april 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Voorlopig overzicht verzoeken commissie-RvW LNV d.d. 15 april 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering LNV d.d. 21 april 2021 (via videoverbinding)

Deelnemers


Agendapunten

1
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Te behandelen:

2
Brievenlijst
3
Aanbod tot drietal technische briefings inzake mestbeleid, stikstofbeleid en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid/Nationaal Strategisch Plan

Te behandelen:

4
Verzoek Actiegroep 'Innovatief uit de knel' tot aanbieding petitie m.b.t. fosfaatwetregelgeving
16
Overzicht van plenaire en dertigledendebatten

Details

Debatten
• Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
• Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV)
• Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
• Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
 
Dertigledendebatten
• Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
• Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
• Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
• Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV)
• Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV)
• Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
• Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
• Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
• Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
• Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
• Dertigledendebat over het rapport van de OVV over stalbranden (aangevraagd door het lid Vestering op 6 april 2021) (minister LNV)
17
Overzicht ongeplande commissiedebatten

Details

• Commissiedebat over Dieren in de veehouderij (2 stukken op de agenda)
• Commissiedebat over Dierenwelzijn (4 stukken op de agenda)
• Commissiedebat over Dierproeven (1 stuk op de agenda)
• Commissiedebat over Gewasbeschermingsmiddelen (2 stukken op de agenda)
• Commissiedebat over Landbouw, Klimaat en Voedsel (9 stukken op de agenda)
• Commissiedebat over Natuur (5 stukken op de agenda)
• Commissiedebat over de NVWA (6 stukken op de agenda)
• Commissiedebat over Regiodeals (1 stuk op de agenda)
• Commissiedebat over Stikstofproblematiek (3 stukken op de agenda)
• Commissiedebat over Visserij (2 stukken op de agenda)
• Commissiedebat over Zoönosen en dierziekten (9 stukken op de agenda)