E-mailprocedure : Verzoek van het lid Westerveld (GroenLinks) om een brief over de inzet van Nederland in de aankomende vaccinatie-onderhandelingen van de EU te ontvangen

De vergadering is geweest

21 april 2021
18:30 uur
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Hierbij ontvangt u een verzoek namens het lid Westerveld (GroenLinks) naar aanleiding van het bericht ‘Von der Leyen: voorkeur voor vaccins zoals die van Pfizer en Moderna’.
Zij stelt voor om namens de commissie de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te verzoeken om (voorafgaand aan het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus op morgen 22 april 2021) een brief aan de Kamer te sturen over de inzet van Nederland in de aankomende vaccinatie-onderhandelingen van de EU met BioNTech/Pfizer en eventuele andere farmaceutische bedrijven. Het lid Westerveld stelt hierbij tevens voor om de minister te vragen om in de brief in te gaan op welke eisen er zullen worden gesteld aan farmaceutische bedrijven. Zie onderstaand e-mailbericht voor het volledige verzoek. 
 
U wordt verzocht uiterlijk vandaag 21 april 2021, om 18.30 uur aan te geven of u met dit verzoek kunt instemmen. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren. Spoedig na afloop van de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst hiervan.*
 
Met vriendelijke groeten,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
*Toelichting
 De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid:
“2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.” Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
  
Van: Chaábane, Y. (Yousra) 
Verzonden: woensdag 21 april 2021 15:56
Aan: Commissie VWS <cie.vws@tweedekamer.nl>
CC: Westerveld, L. ; Drissen, T.
Onderwerp: Email Procedure
 
Beste griffie,
 
Namens het lid Westerveld zou ik graag een emailprocedure starten om een brief te ontvangen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de inzet van Nederland in de aankomende vaccinatie onderhandelingen van de EU met BioNTech/Pfizer en eventuele andere farmaceutische bedrijven. Specifiek zouden wij graag aan de minister willen vragen welke eisen er zullen worden gesteld aan farmaceutische bedrijven. Deze brief zouden wij graag ontvangen voorafgaand aan het corona debat van 22 april 2021.
 
Dit is naar aanleiding van de aankondiging van Von der Leyen vorige week dat de EU van plan is om een derde contract met BioNTech/Pfizer te sluiten voor de periode 2021-2023 van 1,8 miljard vaccins.
https://www.europa-nu.nl/id/vlhyiy5v27qt/nieuws/von_der_leyen_voorkeur_voor_vaccins?ctx=vl6veni6cpys&tab=0
 
Met vriendelijke groet,
Yousra Chaabane
Beleidsmedewerker Zorg
GROENLINKS Tweede Kamerfractie

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Westerveld (GroenLinks) om namens de commissie de minister van VWS een brief over de inzet van Nederland in de aankomende vaccinatie-onderhandelingen van de EU te vragen

    Te behandelen:

    Loading data