Commissievergaderingen

Donderdag 11 februari 2021

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 09:15 - 10:30 uur

Constituerende vergadering parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Constituerende vergadering
Oude zaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 14:00 uur

Initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd (TK 35537) en Initiatiefnota van het lid Veldman over anticiperen op toekomstscenario’s: beschikbaarheid van vaccins en antibiotica met behulp van reële optiewaarden...

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Inbreng schriftelijk overleg

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Leefomgeving

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorstel over de afronding van het wetgevingsoverleg over de incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Er zit energie in het beroepsonderwijs!

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Adoptie (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Oude zaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:00 - 12:20 uur

Beleidsreactie op het rapport Commissie Onderzoek naar Interlandelijke Adoptie in het verleden (dhr. Joustra)

Technische briefing
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Voortgang overeenkomsten Norg om de gaswinning versneld te beëindigen (besloten)

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering (wordt verplaatst naar 9 februari)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Klimaat en Energie

Inbreng schriftelijk overleg

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Remco Dijkstra en Postma over de nieuwe APK-roetfiltertest

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Beleidsreactie op het rapport Commissie Onderzoek naar Interlandelijke Adoptie in het verleden (ministerie J&V)

Technische briefing
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Hoorzitting over het dagen van de Staat door RWE in verband met sluiting van kolencentrales.

Hoorzitting
K4

Financiën

Tijd vergadering 12:30 - 15:30 uur

Belastingontwijking (Let op: gewijzigd tijdstip)

Algemeen overleg
Oude zaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (tot nader order uitgesteld i.v.m. samenloop plenaire agenda Kamer)

Notaoverleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Onderzoeksopzet over onderzoek naar de effecten van verschillende prostitutiemodellen (35484-5)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Initiatiefnota "Weidse blik op de weidevogels" van het lid Von Martels

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Belastingplan 2021 rondom woningcorporaties

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Ploumen (PvdA) om advies te vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Wijziging van de Woningwet (is verplaatst naar 24 februari 2021)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Uitvoering van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Voortzetting wetgevingsoverleg Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding) (wijziging aanvangstijd i.v.m. samenloop plenaire agenda Kamer)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35527)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal