Agendapunten

 1. 1

  Fiche: Mededeling Methaanstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitvoering van de motie van het lid Agnes Mulder c.s. over de mogelijkheden van burgerpanels

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Resultaten 2019 Meerjarenafspraken energie-efficiƫntie MJA3 en MEE

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Middelenverdeling Nederlandse enveloppes Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het nieuwe fonds voor een rechtvaardige transitie (het JTF) (onderdeel Just Transition Fund).

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit houdende nadere regels voor het bij wege van experiment afwijken van de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet (Besluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  De verbreding en verbetering van de energiebesparingsplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport evaluatie Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verlenging Addendum MEE 9 PJ energiebesparing

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Noordzee Energie Outlook met appreciatie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op overige vragen commissie over de Energieraad (Kamerstuk 21501-33-837)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Mededeling EU-strategie voor hernieuwbare offshore energie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nadere informatie over de uitvoering van de motie Agnes Mulder c.s. over de mogelijkheden van burgerpanels (Kamerstuk 32813-578)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie op het verslag van de Europese Commissie inzake de werking van de Europese koolstofmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verloop openstelling SDE++ 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Appreciatie Innovatieagenda Groen Gas en stand van zaken uitvoering Routekaart Groen Gas

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Investeringssubsidie Duurzame Energie-regeling (ISDE) vanaf 1 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Resultaten internetconsultatie Wet Collectieve warmtevoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang beleidsagenda kabinetsvisie waterstof

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek tot Investeerder-Staat arbitrage bij International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Routekaart Zon Op Water

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Sienot en Dik-Faber om additionele voorstellen op te halen die bijdragen aan 55% CO2-reductie in 2030

  Te behandelen:

  Loading data