Inbreng schriftelijk overleg

Klimaat en Energie

Inbreng schriftelijk overleg: "Klimaat en Energie "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg Klimaat en Energie d.d. 11 februari 2021- 12.00 uur - agendapunten toegevoegd

Agendapunten

5
Middelenverdeling Nederlandse enveloppes Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het nieuwe fonds voor een rechtvaardige transitie (het JTF) (onderdeel Just Transition Fund).

Te behandelen: