Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

11 februari 2021
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • R. de Roon (PVV)
 • S. Belhaj (D66)
 • S. Karabulut (SP)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  • di 16-02-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • do 25-02-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Gymnich
  • wo 03-03-2021 14.00 - 18.00 Videovergadering Interparlementaire conferentie over het buitenlands, veiligheids en defensiebeleid van de EU
  • do 04-03-2021 09.30 - 13.00 Videovergadering Interparlementaire conferentie over het buitenlands, veiligheids en defensiebeleid van de EU
  • di 16-03-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg NAVO
  • di 16-03-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • do 15-04-2021 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • di 04-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • do 17-06-2021 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • do 08-07-2021 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

  Te agenderen plenaire debatten:
  19. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
  35. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
  47. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (minister BuZa),  staatssecretaris J&V)
  10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
  18. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
 3. 3

  Stafnotitie Kennisagenda Advies vervolg Kennisagenda BuZa 2020 na verkiezingen

 4. 4

  Interparlementaire conferentie (IPC) over het Gemeenschappelijk buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid (GBVB/GVDB) op 3 en 4 maart.

  De delegatie bestaat uit de volgende leden: Pia Dijkstra (delegatieleider), Koopmans, Belhaj en Van Otterloo.
 5. 5

  Interne correspondentie over de Palestijnse organisatie Union of Agricultural Work Committees (UAWC)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van de Vergadering van verdragspartijen van het Internationaal Strafhof van 14 tot en met 23 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van een aantal toezeggingen gedaan tijdens het AO op 2 november 2020 en het VAO van 11 november 2020 over het advies van de AIV en de CAVV over het leveren en financieren van ‘niet-letale steun’ (NLA) aan buitenlandse, niet-statelijke gewapende groepen en de kabinetsreactie op dat advies

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Procedure aangaande de instelling van een commissie voor extern, onafhankelijk onderzoek naar het Non Lethal Assistance programma

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van Dam c.s. over aanvullend feitelijk onderzoek naar het sluiten van het luchtruim boven en rondom Oost-Oekraïne (Kamerstuk 33997-145)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Strategische afhankelijkheden in het energie-domein

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op het schriftelijk overleg Internationale rechtsorde in het digitale domein (Kamerstuk 33694-60)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Terugblik Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 25 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag rondetafelgesprek Persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen, d.d. 25 november 2020

 15. 15

  Initiatiefnota van de leden Van Helvert, Van der Staaij en Voordewind “Christenvervolging – Schapen tussen de Wolven”

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2021Z01694 Aan ministers Buza en BuHaOs - conflict in Tigray 28-01-2021
   Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en OS verzoeken deze brief tijdig voor het VAO Raad Buitenlandse Zaken van 25 februari a.s. aan de Kamer te zenden.
  2. 2021Z01704 Aan minister Buza - verzoek reactie brief derde Pakistan en godslasteringwet 28-01-2021
  3. 2021Z01594 Aan minister Buza - schrift overleg Nederlandse Polaire Strategie 2021-2025 26-01-2021
  4. 2021Z01839 Aan ministers Buza en BuHaOs - schrift overleg Vierde Nationaal Actieplan 1325 Vrouwen, Vrede en Veiligheid 26-01-2021
  5. 2021Z00717 Aan minister Buza - overzoek reactie Initiatiefnota van het lid van Raan: “Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede” 26-01-2021
  6. 2021Z00541 Aan minister Buza, BuHaOS en OCW- schrift overleg Voortgang internationaal cultuurbeleid  12-01-2021
  7. 2020Z24013 Aan minister Buza - verzoek afschrift brief inzake bescherming van klokkenluiders 04-12-2020
  8. 2020Z22280 Aan minister Buza - rappel uitvoering motie Sjoerdsma over een lijst met te sanctioneren personen en bedrijven  20-11-2020
  9. 2020Z17898 Aan minister Buza - uitvoering motie Sjoerdsma over een lijst met te sanctioneren personen en bedrijven 05-10-2020
Naar boven