Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 11 februari 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 11 februari 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

Voorjaars- en verkiezingsreces: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 
 
 • wo 24-2-2021 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel (nieuw ingepland)
 • vr 02-04-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorjaarsvergadering Wereldbank 2021
 • di 18-05-2021 17.00-20.00 uur Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel  
 • wo 19-05-2021 10.00-13.00 uur Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 

Nog te agenderen plenaire debatten:
18. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
20. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)
13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
21. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
31. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)
VAO Handelsbetrekkingen Afrika (AO d.d. 19/11)
4
Stafnotitie - Advies vervolg Kennisagenda 2020 na verkiezingen
10
Reactie op de motie van het lid Weverling over kwetsbaarheden van het Nederlandse bedrijfsleven voor verstoringen binnen mondiale waardeketens in kaart brengen (Kamerstuk 35470-XVII-11)

Te behandelen:

20
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

 1. 2021Z01073 Aan minister BuHa-OS - inbreng schriftelijke vragen Wapenexportbeleid d.d. 20 januari, 20-01-2021
 2. 2021Z01122 Aan minister BuHa-OS - feitelijke vragen EU-China investeringsakkoord, 20-01-2021
 3. 2021Z00424 Aan minister BuHa-OS- feitelijke vragen kabinetsreactie externe evaluatie Dutch Good Growth Fund, 05-01-2021
 4. 2020Z23752 Aan minister BuHa-OS - rappel. verzoek informatie stavaza EU-ACS-verdrag, 03-12-2020
 5. 2020Z22756 Aan minister BuHa-OS - appreciatie van de initiatiefnota van het lid Stoffer, 19-11-2020
 6. 2020Z17770 Aan minister BuHa-OS - verzoek informatie stavaza EU-ACS-verdrag, 01-10-2020
 7. 2020Z11175 Aan minister BuHa-OS - appreciatie EU-voorstellen, 06-06-2020