Algemeen overleg : Leefomgeving

De vergadering is geweest

11 februari 2021
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • S. Öztürk (DENK)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • G.P. van den Anker (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over Beleidsdoorlichting geluid (Kamerstuk 32861-62)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Asbest

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitspraak Gerechtshof Den Haag; Gewasbescherming buiten de landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Elfde monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Landelijk beeld jaarwisseling 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  RIVM-advies over de opinie van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) aangaande PFAS en reactie op de moties

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verduurzaming van kunstgrasvelden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport blootstellingsonderzoek sanering asbestdaken

  Te behandelen:

  Loading data