Commissievergaderingen

Donderdag 8 oktober 2020

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

OVSE PA Autumn Meeting (geannuleerd door de OVSE PA ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Geannuleerd San Marino (besloten)

parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Tijd vergadering 08:30 - 09:30 uur

Besloten gesprek

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Ondernemen en bedrijfsfinanciering (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Gegevensuitwisseling/Gegevensbescherming/ICT/E-Health/Slimme zorg/Administratieve lasten

Algemeen overleg
K4

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Variawet hoger onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Klimaatakkoord gebouwde omgeving (wordt verplaatst naar 12 oktober 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Wereldbank (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Hijink (SP) voor het houden van een rondetafelgesprek met deskundigen in de langdurige zorg (verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg)

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Duurzaam vervoer

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele Transportraad 29 - 30 oktober 2020 - datum gewijzigd is nu 26 oktober 2020

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Duurzaam vervoer - omgezet in schriftelijk overleg op 8 oktober 2020

Algemeen overleg
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Overleveringswet (35535) (tot nader order uitgesteld)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport 'Stand van het land regiobeelden' (31765-516)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Homogene Groep Internationale samenwerking 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:00 - 17:45 uur

Alternatieven voor het toeslagenstelsel (Tot nader order uitgesteld)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Burgerslachtoffers

Notaoverleg
K4

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Voorstel van de leden Kröger (GL) en Postma (CDA) om het algemeen overleg Verkeersveiligheid van hedenmiddag 17.00 uur om te zetten in een notaoverleg Verkeersveiligheid op maandag 12 oktober a.s. van 14.00 tot 17.00 uur.

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Algemene Rekenkamer - Onderzoek naar resultaten prijsonderhandelingen geneesmiddelen

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Omzetting notaoverleg Mijnbouw/Groningen d.d. 29 oktober in een wetgevingsoverleg

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:45 - 17:45 uur

Gezondheidsraad - Advies 5G en gezondheid (tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[ E-mailprocedure ] - Voorstel van het lid Leijten om een Nader verslag uit te brengen inzake wetsvoorstel 35578 (eenmalige huurverlaging)

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek brief vergadering TRIPS-raad van de WTO

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Verkeersveiligheid met minister IenW -GEEN DOORGANG wordt omgezet in notaoverleg op 12 oktober 2020

Algemeen overleg
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:15 - 19:15 uur

Technische briefing door de Algemene Rekenkamer over de begroting 2021 (geannuleerd)

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 20:00 uur

Belastingplan 2021

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 20:00 uur

Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)