Technische briefing

Gezondheidsraad - Advies 5G en gezondheid (tot nader order uitgesteld)

Technische briefing: "Gezondheidsraad - Advies 5G en gezondheid (tot nader order uitgesteld)"Deze vergadering is verplaatst naar 10 december 2020

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie technische briefing Gezondheidsraad - Advies 5G en gezondheid - 8 oktober 2020, 16.45-17.45 uur