Inbreng schriftelijk overleg : Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

De vergadering is geweest

8 oktober 2020
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op de gewijzigde motie Stoffer en Wörsdörfer over ambulante handel

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over een reactie op de brief INretail van 11 november 2019 ‘Help de veenbrand bestrijden!’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de motie van de leden Amhaouch en Wörsdörfer over afschermen woonadres en adviezen Autoriteit Persoonsgegevens ten aanzien van het Handelsregister

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken met betrekking tot de MKB-deals

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toetsingskader risicoregelingen: Garantie EZK Stichting Risk Exchange NSDF

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toetsingskader verruiming BMKB voor door PFAS en/of stikstof getroffen (deel)sectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoek naar haalbaarheid en marktappreciatie van het Dutch Venture Initiative

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorwaarden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) en mogelijkheden die de BMKB biedt voor niet-bancaire financiers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Financieringsmonitor 2019 en de speciale uitgave over vrouwelijk ondernemerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de motie van het lid Aartsen over aanpassing van de BMKB-regeling en de gewijzigde motie van de leden Aartsen en Amhaouch over deelverpanding mogelijk maken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarbericht 2019 Staat van het mkb en brief over familiebedrijven en voortgang acties MKB-actieplan

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over reactie op de gewijzigde motie Stoffer en Wörsdörfer over ambulante handel

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Evaluatie van de wet op het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Tussenbericht Staat van het mkb 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoeksrapport 'Oprichten zonder omwegen'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Hoofdpunten van een voorgenomen wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 e.a.

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsinzet Sociaal Ondernemen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Monitor Betaaltermijnen overheid 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verdere ontwikkeling van de Kamer van Koophandel (KVK) als organisatie na de evaluatie van de Wet op de Kamer van Koophandel 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapport “Investeren in herstel en groei van het mkb”

  Te behandelen:

  Loading data