Algemeen overleg : Gegevensuitwisseling/Gegevensbescherming/ICT/E-Health/Slimme zorg/Administratieve lasten

De vergadering is geweest

8 oktober 2020
10:00 - 14:30 uur
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • T. van Ark
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • C.A. Jansen (PVV)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • R. Raemakers (D66)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • M. Wörsdörfer (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Gegevensuitwisseling/Gegevensbescherming/ICT

 2. 2

  Derde Voortgangsrapportage Wet Cliëntrechten bij elektronische verwerking van gegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport Governance van beheer en onderhoud van informatiebouwstenen in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Digitaal beschikbare medische gegevens bij spoed

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport ‘Patiëntveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang gegevensuitwisseling bij spoed

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Hijink over open standaarden en koppelingen voor gegevensuitwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Advies van de Landsadvocaat over het patiëntgeheim

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  E-Health/Slimme zorg

 10. 10

  E-healthweek 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Administratieve lasten

 12. 12

  Aanwijzing NZa voor een experiment anders verantwoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de toezegging over nadere informatie over de mogelijkheden van uniformering/standaardisering van secundaire processen in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang programma (Ont)Regel de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) over de uitkomsten van een peiling rondom registratie

  Te behandelen:

  Loading data