Commissievergaderingen

Donderdag 10 september 2020

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 09:30 - 13:15 uur

Omvorming ProRail tot zbo. Het programma is aangepast naar aanleiding van de coronamaatregelen van de Kamer per 1 september 2020

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Mijnbouw/Groningen

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Herwijnen

Technische briefing
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

E-mailprocedure: voorstel verzoek brief minister reactie op berichtgevingen over terugtrekken deel troepen VS uit Irak

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 11:15 - 13:00 uur

Herwijnen

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
K4

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Voorbereidingsgroep wachttijden en wachtlijsten in de zorg

Vergadering
(besloten)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele wijzigingen in het belang van de rechtseenheid en de...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Update renovatie van het Vredespaleis

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Wet Mobiliteitsfonds

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Brand vluchtelingenkamp Lesbos (verplaatst naar 17.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake corona maatregelen) (TK 35553)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector (TK 29453-518)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verkiezingen met inachtneming van COVID-19 (TK 35165-25)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen (35501)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (TK 35544)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in verband met het verlengen van de geldingsduur van de voorzieningen in de artikel 33 en 34 van die wet (35549)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Acties lood in drinkwater (TK 27625-506)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet) (TK 35518)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (35498) (verplaatst naar 24 oktober 2020)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:15 - 14:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
K4

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee) meeting to be held by videoconference

Vergadering
by videoconference (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Griekse minister voor migratie (wordt tot nader order uitgesteld)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Raad Algemene Zaken dd 22 september 2020 (verplaatst naar 8 september 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:15 - 16:15 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
K4

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

AVVN (verplaatst naar 16 september)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Landbouw en Visserijraad op 21 en 22 september 2020 - omgezet in schriftelijk overleg op 14 september 2020

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:55 uur

Verzoek van het lid Becker om het AO Brand vluchtelingenkamp Lesbos tot 18.00 uur uit te stellen

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Brand vluchtelingenkamp Lesbos (verplaatst naar 18.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek omzetten algemeen overleg RBZ/Handel in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Verzoek vh lid Heerema om een begrotingsonderzoek te plannen inzake de Lerarenbeurs + benoeming rapporteur uit oppositiefractie

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Brand vluchtelingenkamp Lesbos

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal