Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

10 september 2020
11:30 - 12:30 uur
Locatie: K4
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  H.S. Veldman (VVD)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • P.H. Omtzigt (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Welkom aan nieuwe griffiemedewerkers

  De voorzitter heet de heer Kasper van der Gugten (EU-adviseur klimaat, energie en OCW) en de heer Corné Berkheij (adjunct-griffier van de commissie Europese Zaken) van harte welkom in de Kamer en wenst hen veel succes en plezier bij hun werkzaamheden.
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging Deutscher Bundestag en Bundesrat voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese zaken (COSAC) d.d. 14 september 2020

 4. 4

  Uitnodiging Bundesrat en Bundestag voor gesprek met uitvoerend vicevoorzitter Vestager d.d. 1 oktober 2020

 5. 5

  Uitnodiging Bundesrat en Bundestag voor gesprek met EU-hoofdonderhandelaar Barnier over huidige staat van onderhandelingen over toekomstige relatie tussen EU en Verenigd Koninkrijk d.d. 17 september 2020

 6. 6

  Staat van de Europese Unie 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda voor de videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 15 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Geannoteerde agenda extra Europese Raad van 17 en 18 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag videoconferentie van de Europese Raad van 19 juni 2020 en de Oostelijke Partnerschapstop en – ministeriële van 18 en 11 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsappreciatie onderhandelingsdocument over het Meerjarig Financieel Kader 2021-27 en de COVID-19 herstelstrategie d.d 10 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Appreciatie sectorale Meerjarig Financieel Kader (MFK) voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van de videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 15 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken dd. 15 juli 2020 en het verslag van de videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 16 juni 2020 (Kamerstuk 21501-02-2179)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Raadsmandaat Conferentie over de toekomst van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afronding AO EU-Informatievoorziening op 15 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 2de kwartaal 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorbereidingen Rijksoverheid op aflopen Brexit overgangsperiode EU-VK en Appreciatie EU Mededeling COM(2020) 324 “Getting ready for changes” van 9 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag extra videoconferentie Europese Raad van 19 augustus 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapportage over de inbreng van de Nederlandse regering in zaken waarin het EU-Hof in 2019 uitspraak heeft gedaan

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag informele ministeriële videoconferentie cohesiebeleid 15 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsappreciatie onderhandelingsraamwerken Noord-Macedonië en Albanië

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over een adviesaanvraag over mogelijke tekortkomingen en mogelijke verbeteringen bij de democratische controle in de Europese Unie en de Eurozone

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Nog te ontvangen brieven

  Toezeggingen AO Informatievoorziening dd 15 januari 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de informatieafspraken over de Conferentie van de Toekomst van Europa.
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de nieuwe De Capitani-zaak en in de brief terug te komen op de procedure van het beroep en of het kabinet voornemens is te interveniëren in deze nieuwe zaak (stand van zakenbrief ontvangen op 19 juni jl.; afdoening is pas mogelijk nadat beroepszaak gepubliceerd is in het Publicatieblad van de EU)

  Toezeggingen AO RAZ dd 25 februari 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in verhouding tot het SCP-onderzoek en in relatie tot de conferentie over de toekomst van Europa.

  Toezeggingen NO Europese top d.d. 6 mei 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de dekking en uitwerking van het steunpakket voor de Westelijke Balkan, zodra deze informatie bekend is.
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de toezegging om de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te verzoeken om een overzicht van de effectieve pensioenleeftijden in de publieke sector van EU-lidstaten aan de Kamer toe te zenden.
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de toezegging om de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te verzoeken om de gestelde vragen over de productie, beschikbaarheid en verdeling van coronavaccins in Europa schriftelijk te beantwoorden.

  Besluit: Een rappelbrief versturen aan de minister van Buitenlandse Zaken over de afhandeling van de toezeggingen over pensioenleeftijden en coronavaccins (gedaan in het notaoverleg op 6 mei jl.).
 25. 25

  Commissie-agenda

  11-09-2020 om 14:00 uur schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 22 september 2020
  14-09-2020 voorzitters COSAC-conferentie in Berlijn (per videoverbinding)
  01-10-2020 15:45 – 16:45 procedurevergadering
  07-10-2020 9:30 - 11:30 AO Raad Algemene Zaken dd 13 oktober 2020 (*nieuw) 
  15-10-2020 11:30 – 12:30 procedurevergadering
  03-11-2020 18:30 - 20:30 AO Raad Algemene Zaken dd 10 november 2020 (*nieuw)
  05-11-2020 11:30 – 12:30 procedurevergadering
  26-11-2020 13:30 - 15:30 AO Raad Algemene Zaken dd 8 december 2020 (*nieuw)
  26-11-2020 15:45 – 16:45 procedurevergadering
  29/11-1/12-2020 plenaire COSAC-conferentie in Berlijn
  17-12-2020 11:30 – 12:30 procedurevergadering

  Herfstreces 2020: vrijdag 16 t/m maandag 26 oktober 2020
  Kerstreces 2020': vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

  Stand van zaken m.b.t. voorgenomen werkbezoek aan Hongarije in herfstreces:
  Op dit moment geldt voor Hongarije vanwege de coronapandemie het reisadvies met code oranje. Conform de brief van het Presidium zijn daarom de voorbereidingen voor het werkbezoek opgeschort. Het punt zal in de volgende procedurevergadering op 1 oktober a.s. opnieuw geagendeerd worden, zodat uw commissie op basis van de situatie op dat moment een definitief besluit kan nemen over het werkbezoek. Ook zal uitgezocht worden welke quarantaineregels voor Hongarije gelden.

  Besluit: Ter informatie.
 26. 26

  Fiche: Verordening REACT-EU

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Afscheid van de heer Anne Mulder (VVD)

  De voorzitter dankt de heer Anne Mulder (VVD) voor zijn inzet en werkzaamheden in en voor de commissie Europese Zaken, niet alleen als VVD-woordvoerder maar ook als (co)rapporteur op tal van dossiers, en wenst hem veel succes in zijn aanstaande nieuwe functie, waarvoor hij de Kamer binnenkort zal verlaten.