Algemeen overleg

Mijnbouw/Groningen

Algemeen overleg: "Mijnbouw/Groningen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 september 2020, over Mijnbouw/Groningen
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 10 september 2020, 10-14 uur

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

9
Advies van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) inzake de uitwerking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen in een algemene maatregel van bestuur (AMvB)

Te behandelen: