Commissievergaderingen

Woensdag 15 januari 2020

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

EMAILPROCEDURE: uitstel of inkorting van AO kernwapenbeleid van donderdag a.s

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Financiële markten

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 16.45 uur i.v.m. plenaire overlap)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

Voorbereidingsgroep ERTMS

Vergadering
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Nederlands Comité voor Ondernemerschap - Jaarbericht Staat van het MKB 2019

Technische briefing
Klompezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Tussenbericht inzake Herbezinning NVWA

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Werkbezoek Programma Vernieuwend Registeren (PVR) op 27 januari 2020

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

heer Delavar Ajgeiy, Iraaks-Koerdische vertegenwoordiging in Europa

Bijzondere procedure
Klompezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

EU-informatievoorziening

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Onderwijsraadadvies Curriculumherziening

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Speciaal gezant voor de EU voor het Midden-Oosten Vredesproces

Gesprek
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Strategische inzet EU 2020-2024 - 32620-239

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Curriculum.nu

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Internationaal Cultuurbeleid

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Rondetafel-'debat' Curriculum.nu

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Omgevingswet

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Voorstel Dijkstra uitstel AO Mobiliteitsfonds

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 15:15 - 16:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:30 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Werkgroep begroten en verantwoorden: overig

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Versterken besturing Belastingdienst

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:45 - 17:45 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 16 januari 14.30 uur, i.v.m. plenaire overlap)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 17:30 uur

Werkgroep begroten en verantwoorden: Evidentie Evenement

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek omzetten AO JBZ-raad (algemeen deel) in SO

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 19:30 - 22:30 uur

Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020 inclusief Brexit

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal