Algemeen overleg : Financiële markten

De vergadering is geweest

15 januari 2020
10:15 - 13:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W.B. Hoekstra
  minister van Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*

 2. 2

  Beleggingsverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over uitvoering toezeggingen en motie trustsector

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Visie “Toezicht op afstand; de relatie tussen de minister van Financiën en de zelfstandige bestuursorganen DNB en de AFM

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) jaarrapportage 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Consultatie wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector en besluitvorming claw back vaste beloning bankbestuurders bij staatssteun

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vijfde voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Actieplan Consumentenkeuzes

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten najaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie verkenning markt voor groene financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 12 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanpak van leningen aan agrarische bedrijven door de Rabobank die mogelijk een verhoogd risico hebben

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Negatieve spaarrente

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken op een aantal onderwerpen binnen het betalingsverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Goedkeuring begrotingen AFM en DNB en aanpassing kostenkader DNB 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsontwikkelingen consumptiefkredietmarkt

  Te behandelen:

  Loading data