15
jan
Besloten debat
15 januari 2020 17:00
E-mailprocedure

Verzoek omzetten AO JBZ-raad (algemeen deel) in SO

E-mailprocedure: "Verzoek omzetten AO JBZ-raad (algemeen deel) in SO"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 15 januari 2020 15:54
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure verzoek omzetten AO JBZ-raad (algemeen deel) in SO
Urgentie: Hoog
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de tot nu toe ontvangen reacties deel ik u mee dat het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 15 januari 2020 09:58
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: SPOED e-mailprocedure verzoek omzetten AO JBZ-raad (algemeen deel) in SO
Urgentie: Hoog
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Van Wijngaarden (VVD-fractie) tot het omzetten van het algemeen overleg op 22 januari a.s. van 10.00 tot 12.00 uur over Informele JBZ-Raad in Kroatië 23-24 januari 2020 (algemeen deel) in een schriftelijk overleg.
 
Ik verzoek u uiterlijk hedenmiddag om 17.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 
Van: Peters, S.
Verzonden: woensdag 15 januari 2020 09:36
Aan: Commissie J&V
Onderwerp: JBZ Raad omzetten in SO
 
Goedemorgen,
 
Namens Jeroen van Wijngaarden doe ik het voorstel het AO JBZ-Raad van volgende week woensdag om te zetten in een SO. Zouden jullie dit verzoek rond willen sturen, aangezien er geen PV meer zal plaatsvinden voor die tijd? Alvast dank.
 
Met vriendelijke groet,
Svenja Peters
Persoonlijk medewerker Jeroen van Wijngaarden 

 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Herziene besluitenlijst e-mailprocedure verzoek omzetten AO JBZ-raad (algemeen deel) in SO op 15 januari 2020

Agendapunten