15
jan
Besloten debat
15 januari 2020 12:00
E-mailprocedure

Werkbezoek Programma Vernieuwend Registeren (PVR) op 27 januari 2020

E-mailprocedure: "Werkbezoek Programma Vernieuwend Registeren (PVR) op 27 januari 2020"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 15 januari 2020 14:13
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure Werkbezoek Programma Vernieuwend Registeren (PVR) op 27 januari 2020
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het voorstel niet wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Tijdens de procedurevergadering van 18 december jl. heeft uw commissie besloten tot het organiseren van een technische briefing naar aanleiding van het BIT-advies PVR-Winkeldiefstal bij de politie.
 
Om de ins-en-outs en operationele functionaliteit van PVR goed te kunnen zien en ervaren, stelt de politie voor deze technische briefing te organiseren in de vorm van een werkbezoek aan een politielocatie, vanwege de daar aanwezige noodzakelijke politie ICT infrastructuur. Op die manier kan worden gezien en gevoeld hoe het PVR in de praktijk werkt en hoe het door gebruikers wordt ervaren. De politiemensen die dagelijks met de informatiesystemen werken zullen demonstreren hoe de afhandeling van winkeldiefstal, en de reeds draaiende functionaliteiten E-briefing en Executie&Signaleringen op het operationele politieplatform (OPP) plaatsvinden. Hierbij wordt ook ingegaan op de verschillen en de ervaringen met de bestaande systemen zoals de basisvoorziening handhaving (BVH), MEOS en de Digibon. Uiteraard zal er voldoende gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. 
 
Dit werkbezoek kan plaatsvinden op maandag 27 januari van 11.00 tot 13.00 uur in Den Haag (adres: Nieuwe Uitleg 1).
(NB. Maandagmiddag van 14.00 tot 19.00 uur vindt het wgo Screening ambtenaren van politie en politie-externen (35170) en Wijzigingswet meldkamers (35065) plaats).
 
U wordt verzocht uiterlijk woensdag 15 januari a.s. om 12.00 uur kenbaar te maken of u deelneemt aan dit werkbezoek. Het werkbezoek zal alleen doorgang vinden indien zich daarvoor tenminste vijf leden (inclusief voorzitter) hebben aangemeld.
Indien zich onvoldoende leden voor het werkbezoek hebben aangemeld, zal de technische briefing plaatsvinden in de Kamer.
 

Met vriendelijke groet,

Maartje Burger
 
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Werkbezoek Programma Vernieuwend Registeren (PVR) op 27 januari 2020 op 15 januari 2020

Agendapunten