Algemeen overleg

Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020 inclusief Brexit

Algemeen overleg: "Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020 inclusief Brexit"Deze vergadering is geweest
Vijfde herziene convocatie vanwege wijziging tijdstip ivm de plenaire agenda

Tevens wordt de mogelijkheid opengehouden om, als de actualiteit daar aanleiding toe geeft, een nader schriftelijk overleg te plannen over de Raad Algemene Zaken d.d. 28 januari 2020 (met als inbrengtermijn dinsdag 21 januari 2020 om 16.30 uur), aldus besloten in de procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken d.d. 19 december 2019.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Vijfde herziene convocatie Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020 inclusief Brexit
Verslag van een algemeen overleg
Download Conceptverslag Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020 inclusief Brexit

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Kabinetsbrief inzake de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige relatie

Te behandelen:

9