Commissievergaderingen

Donderdag 28 november 2019

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Standing Committee Meeting

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Vergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

COP25 in Madrid

Delegatievergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

De problemen rondom netcapaciteit

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Medisch zorglandschap (wordt voortgezet op 6 februari 2020)

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Formele JBZ-Raad 2 en 3 december (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Maritiem

Algemeen overleg
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Besloten gesprek met de Adviescommissie uitvoering Toeslagen

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Conceptprogramma en deelname rondetafelgesprek PFAS op 11 december 2019

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

De juiste zorg op de juiste plek (overleg geannuleerd; brief toegevoegd aan ao Medisch zorglandschap d.d. 28 november 2019)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gesprek tussen de Duitse ambassadeur en delegatie werkbezoek Berlijn

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Sociaal minimum en Kinderrechten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35311)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet (verplaatst naar 2 december)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:30 - 14:30 uur

Formele JBZ-Raad 2 en 3 december

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Integriteit openbaar bestuur

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering (Verplaatst naar 5 december)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Klimaat en energie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen (TK 32852-94)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid (26643-641)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme (35164) (nader verslag)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

NADER schriftelijk overleg - Beantwoording vragen commissie over VSO Kostenoverzicht PGB 2.0 systeem - 25657-323

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35311)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Sint Eustatius (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek van het lid Bromet (GroenLinks) om de Raad van State voorafgaand aan de wetsbehandeling op woensdag 4 december een technische briefing te laten verzorgen over het advies over de Spoedwet aanpak stikstof

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 23:59 uur

Berlijn

Werkbezoek
Berlijn (besloten)