Debat geweest
28 november 2019 | 12:30 - 13:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 28 nov
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buza 28 nov

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

do 28-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 28-11 t/m vr 29-11 Werkbezoek Berlijn
ma 02-12-2019 11.30 - 14.30 Algemeen overleg Consulaire Dienstverlening
wo 04-12-2019 10.00 - 11.00 Bijzondere procedure Aanbieding Freedom of Thought Report 2019 van de Humanists International
wo 04-12-2019 14.30 - 15.30 Bijzondere procedure Pax inzake berechting ISIS-strijders
wo 04-12-2019 14.30 - 18.30 Conferentie Europees Parlement "EU foreign policy priorities for the new institutional cycle"
do 12-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 19-12-2019 11.30 - 14.30 Algemeen overleg Nederlandse bijdrage aan anti-ISIS coalitie en veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021
do 19-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 19-12-2019 15.00 - 19.00 Algemeen overleg Kernwapenbeleid
wo 15-01-2020 16.00 - 18.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 16-01-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 30-01-2020 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie
do 06-02-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Afghanistan
do 06-02-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 06-02-2020 13.30 - 16.00 Algemeen overleg Jemen
ma 10-02-2020 13.30 - 17.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven
di 11-02-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
di 11-02-2020 19.30 - 22.00 Algemeen overleg Nederlandse Polaire Strategie
do 20-02-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
ma 02-03 t/m wo 04-03 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid te Zagreb, Kroatië
do 05-03-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
di 17-03-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 19-03-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 02-04-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
wo 15-04-2020 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 16-04-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 23-04-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
wo 06-05-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 14-05-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 28-05-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
di 09-06-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 11-06-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 25-06-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 02-07-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

Te agenderen plenaire debatten:
55. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
90. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
105. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (minister BuZa),  staatssecretaris J&V)

4. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (minister BuZa)
5. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (minister BuZa)
22. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
25. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut) (minister BuZa, minister Defensie)
36. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
63. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (minister BuZa, minister Defensie)

Nog te plannen algemeen overleg:
Mensenrechten China
3
Verzoek Ambassade van de Volksrepubliek China, namens twee delegaties uit China, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over kwesties van Xinjiang en Tibet d.d. 9 december 2019
4
Uitnodiging van de Global Organization of Parliamentarians Against Corruption en de Shura Council State of Qatar voor de zevende mondiale conferentie van maandag 9 tot dinsdag 10 december 2019
5
Werkbezoeken 2020

Details

Verschillende opties zijn besproken in besloten deel van procedurevergadering.
6
Reactie op de motie van de leden Van der Staaij en Ploumen over discriminatie van Papoea's aan de kaak blijven stellen (Kamerstuk 35300-V-39)

Te behandelen:

9
Antwoorden op vragen commissie over o.a. het internationaal normkader voor het gebruik van nieuwe technologieën als (onderdeel van) wapensystemen

Te behandelen:

11
Maatregelen genomen door de Consultatieve Vergadering van het Verdrag inzake Antarctica XLII-1 tot en met XLII-12 tot uitvoering van het Verdrag inzake Antarctica, Praag, 11 juli 2019

Details

Zie het Tractatenblad 2019, 160 voor een overzicht van de maatregelen.

Te behandelen:

12
35279 Nota naar aanleiding van het verslag inzake goedkeuring van de op 24 november 2017 te Brussel tot stand gekomen Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (met Bijlagen, Protocollen en Gezamenlijke Verklaring) (Trb. 2018, 41)

Te behandelen:

14
Eindrapport over consulaire dienstverlening "Die Nederlanders kom je ook overal tegen"

Details

  • De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft in het kader van de versterking van haar kennis- en informatiepositie het onderwerp Consulaire dienstverlening aangemerkt als prioritair kennisthema voor de jaarplanning van 2019. De commissie heeft voor dit kennisthema aan RAND Europe gevraagd een internationaal vergelijkend onderzoek naar consulaire dienstverlening aan burgers in het buitenland uit te voeren. Het onderzoek is op 21 november jl. aangeboden aan de commissie. 
  • Het rapport is reeds aan de minister van Buitenlandse Zaken gestuurd.

Te behandelen:

15
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

  1. 2019Z23066 Aan minister Buza - verzoek afschrift reactie op burgerbrief onderzoek dekolonisatie Indonesië 22-11-2019
  2. 2019Z22973 Aan minister Buza - verzoek reactie Initiatiefnota Van Ojik en Diks: Behoud het woud 21-11-2019
  3. 2019Z22879 Aan minister president - schrift overleg politieke verantwoordelijkheid mbt nevenfuncties leden Koninklijk Huis  07-11-2019
  4. 2019Z21011 Aan minister Buza - actuele situatie Jemen 01-11-2019
  5. 2019Z21002 Aan minister BuZa - Actuele situatie Afghanistan 01-11-2019
  6. 2019Z18258 Aan minister Buza - informatiebeveiliging  27-09-2019
  7. 2019Z18359 Aan minister Buza - Verzoek planningsbrief 2020  27-09-2019
  8. 2019Z17167 Aan minister Buza- reactie Initiatiefnota Vrij zijn om niet te geloven 13-09-2019