Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering EUZA dd 28 november 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 28 november 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
8
Werkbezoek aan Parijs van 8 tot en met 10 januari 2020
9
Nieuwe EU-voorstellen
10
Nog te ontvangen brieven

Details

Naar aanleiding van procedurevergadering
  • Aan minister buza - kabinetsreactie op het onderzoeksrapport "De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht", te ontvangen voor het debat over de Staat van de Europese Unie.
  • Aan minister buza - planningsbrief voor het jaar 2020, te ontvangen uiterlijk 20 december 2019.
Toezeggingen in het AO Belangenbehartiging dd 3 oktober 2019
  • Aan minister buza - kabinetsreactie inzake (1) benoemingen van Nederlandse ambtenaren in de Europese Commissie en daarvoor een plan te maken; (2) impact assessments bij EU-voorstellen; (3) de ervaringen van andere landen met een ‘eigen’ ontmoetingspunt in Brussel.

Besluit: Ter informatie.
11
Commissie-agenda

Details

01/03-12-2019 plenaire COSAC-conferentie in Helsinki
02-12-2019 13:00 inbrengtermijn SO Raad Algemene Zaken d.d. 10 december 2019
04-12-2019 09:00 - 10:30 technische briefing Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (gewijzigd tijdstip)
10/11/12-12-2019 (week 50) plenair debat Europese Raad d.d. 12-13 december 2019
12-12-2019 14:00 - 15:00 gesprek met de Nederlandse ambassadeur in Zagreb over het inkomende Kroatische EU-voorzitterschap
19-12-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
08/10-01-2020 werkbezoek aan Parijs
15-01-2020 13:30 - 15:30 AO EU-informatievoorziening
19/20-01-2020 voorzitters COSAC-conferentie in Zagreb
21-01-2020 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020
23-01-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
13-02-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
18-02-2020 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 25 februari 2020
05-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
17-03-2020 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 24 maart 2020
26-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
15-04-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 april 2020
16-04-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
06-05-2020 om 12:00 uur SO Raad Algemene Zaken dd 12 mei 2020
14-05-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
19-05-2020 16:00 - 18:30 AO Westelijke Balkan (nieuw)
24/26-05-2020 plenaire COSAC-conferentie in Zagreb
04-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
10-06-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 juni 2020
18-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
02-07-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering  
19/20-07-2020 Voorzitters COSAC in Berlijn
29/11-1/12-2020 plenaire COSAC-conferentie in Berlijn

Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Nog in te plannen: werkbezoek Brussel, werkbezoek Bosnië-Herzegovina en Noord-Macedonië, AO rechtsstatelijkheid

Besluit: Ter informatie.
12
Rondvraagpunt van het lid Maeijer (PVV) inzake onderhandelingen Meerjarig Financieel Kader 2021-2027

Te behandelen: