28
nov
Besloten debat
28 november 2019 12:00
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35311)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35311)"Deze vergadering is geweest
De commissie is voornemens om blanco verslag uit te brengen.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35311) op 28 november 2019

Agendapunten

1
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de invoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

Te behandelen: